Torben Frederik Bruun

Jeg er tilknyttet KeepGoings team som Metakognitiv konsulent, misbrugskonsulent og mentor/jobcoach ved siden af min selvstændige virksomhed.

Jeg har mange års erfaring fra blandt kriminalforsorgen i arbejdet med mennesker og deres personlige udviklingsvej.

Jeg vægter relations arbejdet samt det, at borgeren oplever at få konkrete værktøjer til at løse sin hverdag. Jeg bestræber mig altid på at være vedholden og empatisk.

Mit arbejde tager afsæt ud fra den Metakognitive metode og ud fra den strukturerede samtale, hvor andre metoder som ACT/ Choice indgår. Jeg har god erfaring med at bruge samtaleforløb til at skabe udvikling og forandring. Jeg har altid fokus på at hjælpe og inspirere.

  • Certificeret Neokognitiv terapeut med speciale i Metakognitiv terapi
  • Uddannet lærer / billedkunst
  • Antroposofisk terapeut med hovedvægt på kunstterapi og samtale
  • Kurser i bl.a. psykologi, meditation og antisocial personlighed