Et bedre i morgen - den metakognitive jobvej

Helhedsorienteret håndholdt og virksomhedsrettet forløb med kandidatinddragelse målrettet SDP og JAF 

Målgruppe:

Alle kandidater er velkomne i KeepGoing.
Dette tilbud henvender sig til de kandidater, der af forskellige årsager har været udenfor arbejdsstyrken i en kortere eller længere periode, og som er udfordret på at genindtræde på arbejdsmarkedet.

I KeepGoing arbejder vi ud fra faste strukturer. Det vil sige, at vi ikke målretter undervisningen efter diagnoser, men anerkender, at tilgangen til stoffet kan variere, alt afhængig af hvad kandidaterne har med i bagagen.

Vi tror på, at motivationen og potentialet er iboende i os alle.
Såfremt den er svækket eller dalende på grund af for meget modvind, så opretholdes balancen, når forløbet tilrettelægges individuelt i et samarbejde.

Dette sikrer, at kandidaten tager ejerskab og er med til at præge retningen.
Det er meningsfuldt og derved forstærkes de motiverende mekanismer.

Vores teoretiske grundlag i KeepGoing udspringer først og fremmest af et eksistentialistisk menneskesyn og et holistisk verdenssyn.
Vi har et bredt metodekendskab og fokuserer på tilgange, der er evidensbaseret og progressionsskabende for den enkelte.

Vores forløb er kendetegnet ved en styrkebaseret og ressourceudviklende metode, herunder den Empowerment baseret tilgang kombineret med JobFirst-metoden.
En metode
der bygger på, at progression i større grad opnås, når vedkommende er en del af arbejdsmarkedet eller uddannelsesinstitutionerne parallelt med personlig opkvalificerende fokus.

Fast jobcoach

 • Løbende virksomhedsbesøg og workshops med besøg af forskellige virksomhedsledere/ejere mv.
 • Uddannelsestilknytning eller virksomhedstilknytning med henblik på lønnet timer
 • Klare aftaler om opfølgning og fastholdelse
 • Individuelle støttende og motiverende samtaler
 • Evt. afklaring af erhvervsevne i ordinær praktik med uddybende socialfaglig rapport

Gruppebaseret undervisning

 • Metakognitivt mestringsforløb v. psykolog
 • Metoden tjener, i dette tilfælde, det formål at understøtte beskæftigelse. Her øges bevidstheden

  omkring tanker og mønstrer, hvilket mange oplever som en lettelse og frigivelse af overskud.

  Derfor bidrager metoden til øget fokus på mål og redskaber, som benyttes, så arbejdsmarkedet, kollegaer, regler og forventninger kan håndteres med størst succes.

 • Psykoedukation v. psykolog

 • AART (Sociale færdigheder, moralsk ræsonnement, følelsesregulering) v. certificeret AART instruktør

 • Jobklub

 • Motion

Individuelle muligheder

 • Åben rådgivningscafé og NADA-behandling
  NADA kan hjælpe mod søvnbesvær, angst, stress, tankemylder/bekymringer, fysisk og psykisk uro, koncentrations- og hukommelsesbesvær, udadreagerende adfærd og aggressivitet
 • Individuelle jobrettet samtaler med psykolog og metakognitiv konsulent
 • Samtaler med misbrugskonsulent
 • Økonomisk rådgivning
 • Månedskort til Go2fitness (Roskilde-afdelingen)
  Fit & Sund (Køge-afdelingen)
 • Opkvalificerende kurser som hygiejnebevis, førstehjælpskursus mv.
 • Transporttræning og støtte til diverse møder
 • Sociale aktiviteter og meget mere

Frivilligt:
Praktiske opkvalificerende værkstedsgrupper

Roskilde:

 • Køkken, ejendomsservice, rengøring 

Centralhotellet, Køge:

 • Hoteldrift, køkken, ejendomsservice, rengøring 

Skriftligt:

Månedligt fremmødeskema, statusskriv, praktikevaluering, arbejdsevnebeskrivelse og afsluttende socialfaglig rapport

Tilkøb:

Funktionsevnebeskrivelse/ ergonomisk ADL-vurdering i eget hjem udarbejdet af ergoterapeut og socialrådgiver.