Om KeepGoing

                     Vision: KeepGoing udvikler mennesker til selvhjulpenhed og en stærkest mulig funktions- og                     arbejdsevne


         Mission: KeepGoing - Finder potentialet frem i alle

 • KeepGoing ApS er en socialøkonomisk virksomhed, der arbejder med og for borgere, der befinder sig i en udsat situation. 

 • Vi har en social mission, hvor overskuddet social håndteres og primært geninvesteres i projekter, der har til formål at styrke den udsatte målgruppe mod uddannelse/arbejdsmarkedet samt andre sociale formål til gavn for miljø og samfund.

 • Dem vi med stolthed får i uddannelse eller ud på arbejdsmarkedet er blandt andet karakteriseret ved psykiatriske diagnoser såsom borderline, skizofreni og angst samt forstyrrelser indenfor autismespekteret. Borgere med udadreagerende adfærd, kriminalitetstruede/kriminelle borgere, borgere med misbrugsproblematikker mv.

 • KeepGoing er dannet på baggrund af mange års erfaring indenfor støtte og undervisning af borgere mod arbejdsmarkedet, coaching i øget selvværd, øget funktionsniveau, tro på egen formåen og motivation for selvforsørgelse. 

 • KeepGoing drives af stjernemedarbejdere fordelt på mentorer, jobcoaches, socialrådgivere, værkstedsinstruktører, psykoterapeuter, psykologer, projektledere, uddannelses- og virksomhedskonsulenter, metakognitive terapeuter, misbrugskonsulenter mv.

 • KeepGoing, som virksomhed, ledes af Direktør og Stifter Mitzi Hammersholt, som stiftede firmaet i 2014/ ApS 2017.
  Mitzi brænder for det sociale felt og tror samtidig på, at alle, på den ene eller anden måde, har noget at tilbyde arbejdsmarkedet. 

 • Vi har et bredt metodekendskab og fokuserer på tilgange, der er progressionsskabende for den enkelte. Kendetegnet ved alle forløb er en styrkebaseret, ressourceudviklende metode kombineret med en anerkendende og empowermentbaseret tilgang. Alle forløb er håndholdte, helhedsorienterede og individuelt tilrettelagt, så metode og aktiviteter passer til borger og ikke omvendt.

 • Vi arbejder ligeledes ud fra JobFirst-metoden, da vi tror på, at borgerens progression opnås i større grad, når vedkommende er en del af arbejdsmarkedet eller uddannelsesinstitutionerne. Gennem vores igangværende STAR-projekt oplever vi stor positiv effekt af denne metode.
  Når vi som fagfolk tror på den enkelte, begynder de også at tro på, at de kan lykkedes. 

 • For at synliggøre borgernes progression, både personligt, socialt og fagligt, benytter vi os af vores eget udviklede progressionsværktøj KIP (KeepGoings Individuelle Progressionsmåling), hvor inspirationen er hentet fra det Beskæftigelsesrettede Indikator Projekt BIP.

 • KeepGoing anvender straffe- og børneattester i forbindelse med ansættelse af medarbejdere. Dette for at efterleve lovgivningen og for at skabe størst mulig tryghed for borgere, der benytter KeepGoings tilbud. 

 • KeepGoing arbejder med målgruppen 6 - 64 årige med alle slags udfordringer.


Kontakt

KeepGoing ApS

Tlf. 5315 6130
Mail: mitzi@keepgoing.dk

Lokation

KeepGoing:
Industrivej 3C, 1.sal
4000 Roskilde

Helsingørsgade 52A
3400 Hillerød  

Hotel & Restaurant Den Gyldne Hane
Havnebyen, Sjællands Odde 

Cvr nr: 39174049