Om KeepGoing


  • KeepGoing er en socialøkonomisk virksomhed, der arbejder med og for borgere, der befinder sig i en udsat situation. Vi har en social mission og geninvesterer med henblik på at skabe bedre vilkår for målgruppen.

  • KeepGoing har en anerkendende og løsningsfokuseret tilgang, hvor vi arbejder på at borgeren frigøres fra offerrollen og mestre eget liv. Vi arbejder blandt andet med borgerne ud fra en metakognitiv tilgang og empowermentbaseret med borgeren i centrum. KeepGoings forløb styrker borgerens personlige kommunikation, og vi fokuserer på rummelighed og at kunne møde andre på deres kommunikative niveau. 
  • Vi arbejder ligeledes ud fra JobFirst-metoden, da vi tror på, at borgerens progression opnås i større grad, når vedkommende er en del af arbejdsmarkedet eller uddannelsesinstitutionerne. Gennem vores igangværende STAR-projekt oplever vi stor positiv effekt af denne metode.
    Når vi som fagfolk tror på den enkelte, begynder de også at tro på, at de kan lykkedes. 
  • For at synliggøre borgernes progression, både personligt, socialt og fagligt, benytter vi os af vores eget udviklede progressionsværktøj KIP (KeepGoings Individuelle Progressionsmåling), hvor inspirationen er hentet fra det Beskæftigelsesrettede Indikator Projekt BIP.
  • KeepGoing anvender straffe- og børneattester i forbindelse med ansættelse af medarbejdere. Dette for at efterleve lovgivningen og for at skabe størst mulig tryghed for borgere, der benytter KeepGoings tilbud. 
  • KeepGoing arbejder med målgruppen 6 - 64 årige med alle slags udfordringer.


"Vores vision er at udvikle mennesker til selvhjulpenhed og en stærkest mulig funktions- og arbejdsevne"


Kontakt

KeepGoing ApS

Tlf. 5315 6130
Mail: mitzi@keepgoing.dk

Lokation

KeepGoing:
Industrivej 3C, 1.sal
4000 Roskilde

Helsingørsgade 52A
3400 Hillerød  

Cvr nr: 39174049