Om KeepGoing

Lokationer

          Industrivej 3C, 1. sal                                             Helsingørsgade 52A                                     Vejlebrovej 45                4000  Roskilde                                                    3400 Hillerød                                                 2635 Ishøj           

                     Vision: KeepGoing udvikler mennesker til selvstændighed og en stærkest mulig funktions- og                     arbejdsevne


         Mission: KeepGoing - Finder potentialet frem i alle

 • KeepGoing ApS er en socialøkonomisk virksomhed, der arbejder med og for kandidater, der befinder sig i en udsat situation. 

 • Vi har en social mission, hvor overskuddet social håndteres og primært geninvesteres i projekter, der har til formål at styrke den udsatte målgruppe mod uddannelse/arbejdsmarkedet samt andre sociale formål til gavn for miljø og samfund.

 • Dem vi med stolthed får i uddannelse eller ud på arbejdsmarkedet er blandt andet karakteriseret ved psykiatriske diagnoser såsom borderline, skizofreni og angst samt forstyrrelser indenfor autismespekteret. Kandidater med udadreagerende adfærd, kriminalitetstruede/kriminelle kandidater, kandidater med misbrugsproblematikker mv.

 • Vores metodiske grundlag i KeepGoing udspringer først og fremmest af et eksistentialistisk menneskesyn og et holistisk verdenssyn. Heraf affødes vores tilgang i relationen og arbejdet med kandidaten. En empowermentbaseret tilgang der bestræber at anerkende og værne om, at den enkelte er ekspert i eget liv.

  Vi har et bredt metodekendskab og fokuserer på tilgange, der er progressionsskabende for den enkelte. Kendetegnet ved alle forløb er en styrkebaseret og ressource-udviklende metode kombineret med en anerkendende og empowermentbaseret tilgang.

  Vi arbejder ligeledes ud fra JobFirst-metoden, da vi tror på, at progression opnås i større grad, når vedkommende er en del af arbejdsmarkedet eller uddannelsesinstitutionerne parallelt med evt. andet fokus.

 • KeepGoing drives af stjernemedarbejdere fordelt på socialpædagoger, mentorer, jobcoaches, socialrådgivere, værkstedsinstruktører, psykoterapeuter, psykologer, projektledere, uddannelses- og virksomhedskonsulenter, metakognitive konsulenter, misbrugskonsulenter mv.

 • KeepGoing, som virksomhed, ledes af Direktør og Stifter Mitzi Hammersholt, der stiftede firmaet i 2014/ ApS 2017.
  Mitzi brænder for det sociale felt og tror samtidig på, at alle, på den ene eller anden måde, har noget at tilbyde arbejdsmarkedet. 

 • KeepGoing arbejder med målgruppen 15 - 64 årige med alle slags udfordringer.

 • KeepGoing anvender straffe- og børneattester i forbindelse med ansættelse af medarbejdere. Dette for at efterleve lovgivningen og for at skabe størst mulig tryghed for kandidaterne, der benytter KeepGoings tilbud. 

Kontakt

KeepGoing ApS

Cvr nr.: 43106163

Tlf.: 5315 6130
Mail: mitzi@keepgoing.dk

Lokationer

       Industrivej 3C, 1. sal                                            Helsingørsgade 52A                                       Vejlebrovej 45           4000 Roskilde                                                      3400 Hillerød                                                  2635 Ishøj