Om KeepGoing

VISION

Vi skaber et styrket Danmark, hvor alle bidrager til det store fællesskab

 • KeepGoing er en socialøkonomisk virksomhed, der arbejder med og for kandidater, der befinder sig i en udsat situation. 
  Vi har en social mission, hvor overskuddet social håndteres og primært geninvesteres i projekter, der har til formål at styrke den udsatte målgruppe mod uddannelse/arbejdsmarkedet samt andre sociale formål til gavn for miljø og samfund.

 • Dem vi med stolthed får i uddannelse eller ud på arbejdsmarkedet er blandt andet karakteriseret ved psykiatriske diagnoser såsom borderline, skizofreni og angst samt forstyrrelser indenfor autismespekteret. Kandidater med udadreagerende adfærd, kriminalitetstruede/kriminelle kandidater, kandidater med misbrugsproblematikker mv.

 • Vi tror på, at motivationen og potentialet er iboende i os alle.
  Såfremt den er svækket eller dalende på grund af for meget modvind, så opretholdes balancen, når forløbet tilrettelægges individuelt i et samarbejde.
  Dette sikrer, at kandidaten tager ejerskab og er med til at præge retningen.
  Det er meningsfuldt og derved forstærkes de motiverende mekanismer.

  Vores teoretiske grundlag i KeepGoing udspringer først og fremmest af et eksistentialistisk menneskesyn og et holistisk verdenssyn.
  Vi har et bredt metodekendskab og fokuserer på tilgange, der er evidensbaseret og progressionsskabende for den enkelte.

  Vores forløb er kendetegnet ved en styrkebaseret og ressourceudviklende metode, herunder den Empowerment baseret tilgang kombineret med JobFirst-metoden.
  En metode der bygger på, at progression i større grad opnås, når vedkommende er en del af arbejdsmarkedet eller uddannelsesinstitutionerne parallelt med personlig opkvalificerende fokus.

 • KeepGoing drives af stjernemedarbejdere fordelt på socialpædagoger, mentorer, jobcoaches, socialrådgivere, værkstedsinstruktører, psykologer, projektledere, uddannelses- og virksomhedskonsulenter, metakognitive konsulenter, misbrugskonsulenter mv.

 • KeepGoing, som virksomhed, ledes af Stifter og Direktør Mitzi Hammersholt, der stiftede firmaet i 2014.
  Mitzi brænder for det sociale felt og tror samtidig på, at alle, på den ene eller anden måde, har noget at tilbyde arbejdsmarkedet. 

 • KeepGoing arbejder med målgruppen 15 - 67 årige med alle slags udfordringer.

 • KeepGoing anvender straffe- og børneattester i forbindelse med ansættelse af medarbejdere. Dette for at efterleve lovgivningen og for at skabe størst mulig tryghed for kandidaterne, der benytter KeepGoings tilbud. 

Kontakt

KeepGoing ApS

Cvr nr.: 43106163

Tlf.: 5315 6130
Mail: mitzi@keepgoing.dk