Individuelt forløb 

Individuelt håndholdt forløb med job- og uddannelsesfokus helt fra start
 Mentorforløb paragraf 167 eller individuelt forløb paragraf 91

Målgruppe:

 • Kandidater med lette til svære psykiske diagnoser og sociale udfordringer

Udbytte og formål med forløbet kan være:

 • Øget personlige og sociale kompetencer 
 • Øget selvværd og trivsel 
 • Redskaber til at mestre eget liv 
 • Retning i forhold til arbejdsliv 
 • Færdigheder i at anvende Jobnet herunder Min Plan
 • Udarbejde Jobnet CV samt kompetence CV 
 • At du opnår ressourcer til at kunne gennemføre en FGU eller en ungdomsuddannelse 
 • At du opnår støtte til etablering af ordinære løntimer, løntilskud mv. 
 • At få en vurdering af arbejdsevnen 

Vores teoretiske grundlag i KeepGoing udspringer først og fremmest af et eksistentialistisk menneskesyn og et holistisk verdenssyn.

Vi har et bredt metodekendskab og fokuserer på tilgange, der er evidensbaseret og progressionsskabende for den enkelte.

Vores forløb er kendetegnet ved en styrkebaseret og ressourceudviklende metode, herunder den Empowerment baseret tilgang kombineret med JobFirst-metoden.
En metode
der bygger på, at progression i større grad opnås, når vedkommende er en del af arbejdsmarkedet eller uddannelsesinstitutionerne parallelt med personlig opkvalificerende fokus.

Individuelt forløb med fast job- og uddannelsescoach

 • Tilknytning til uddannelse eller virksomhedsplacering med henblik på lønnet timer hurtigst muligt 
 • Opfølgning og fastholdelse
 • Støttende og motiverende samtaler mod job/uddannelse, evt. støtte til diverse møder og instanser mv.
 • Udarbejdelse af CV til Jobnet
 • Afklaring af kompetencer, (gen)opdagelse af ressourcer og udarbejdelse af mini-disc profil
 • ABC jobstrategi
 • Individuel gennemgang eller udarbejdelse af CV, motiveret ansøgning
 • Mulighed for udarbejdelse af personlig introduktionsvideo til ansøgninger & sociale medier samt nyt vellignende foto til CV
 • Evt. afklaring af erhvervsevne i ordinær praktik med uddybende socialfaglig rapport

Skriftligt:

Månedligt fremmødeskema, statusskriv, praktikevaluering,
evt. arbejdsevnebeskrivelse og afsluttende socialfaglig rapport.