Fleksibel - den metakognitive jobvej

Håndholdt, kandidatinddragende og virksomhedsrettet fleksjobforløb med jobfokus helt fra start
Alle er velkomne i KeepGoing. Dog har vi trapper til 1. sal i Roskilde

Vejen til job kan for mange være en udfordrende og bumpet oplevelse, og det vil vi gerne ændre på.

Derfor udbyder vi et nyt tværfagligt forløb, hvor vejen er bygget op af to spor.

1. Personlig opkvalificering:
Her modtages både individuelle samtaler og metakognitiv undervisning.

I forløbet vil metakognitiv strategi være den bærende metode og vil fremgå tydeligt i næsten alle aspekter af undervisningen og samtalerne.

Forløbet inkluderer viden samt mestringsstrategier, der øger og styrker den mentale bevidsthed.
Kandidaten får således redskaber til at håndtere egne udfordringer i arbejds- og hverdagsliv.
Kandidaten får, gennem dialog og øvelser i undervisningsforløbet, ligeledes metakognitive værktøjer til håndtering af tankeprocesser, umiddelbare bekymringer eller grublerier, så de ikke stiller sig i vejen for lønnet timer.

2. En håndholdt jobindsats:
Med kandidaten i centrum er der altid særligt fokus på jobåbninger præcis til den enkelte for at sikre, at både kandidat og virksomhed kan blive et godt match.
Vi har et massivt virksomhedsnetværk, hvor vi har sikret, at virksomhederne er rummelige, sunde og innovative.

Mulighed for økonomisk rådgivning, individuelle jobrettet psykolog/metakognitive samtaler, sociale aktiviteter mv.

Gruppebaseret undervisning

 • Metakognitivt mestringsforløb v. psykolog

Metoden tjener, i dette tilfælde, det formål at understøtte beskæftigelse. Her øges bevidstheden omkring tanker og mønstrer, hvilket mange oplever som en lettelse og frigivelse af overskud.

Derfor bidrager metoden til øget fokus på mål og redskaber, som benyttes så arbejdsmarkedet, kollegaer, regler og forventninger kan håndteres med størst succes.

 • Jobklub

Fast jobcoach

 • Løbende virksomhedsbesøg og workshops med besøg af forskellige virksomhedsledere/ejere mv.
 • Virksomhedstilknytning. Målet er altid lønnet timer eller praktik med henblik herpå
 • Klare aftaler om opfølgning og fastholdelse
 • Individuelle støttende og motiverende samtaler

Individuelle muligheder:

 • Åben rådgivningscafé og NADA-behandling
  NADA kan hjælpe mod søvnbesvær, angst, stress, tankemylder/bekymringer, fysisk og psykisk uro, koncentrations- og hukommelsesbesvær, udadreagerende adfærd og aggressivitet
 • Individuelle jobrettet samtaler med psykolog og metakognitiv konsulent
 • Samtaler med misbrugskonsulent
 • Økonomisk rådgivning
 • Sociale aktiviteter og meget mere

Vi tror på, at motivationen og potentialet er iboende i os alle.
Såfremt den er svækket eller dalende på grund af for meget modvind, så opretholdes balancen, når forløbet tilrettelægges individuelt i et samarbejde.

Dette sikrer, at kandidaten tager ejerskab og er med til at præge retningen.
Det er meningsfuldt og derved forstærkes de motiverende mekanismer.

Vores teoretiske grundlag i KeepGoing udspringer først og fremmest af et eksistentialistisk menneskesyn og et holistisk verdenssyn.
Vi har et bredt metodekendskab og fokuserer på tilgange, der er evidensbaseret og progressionsskabende for den enkelte.

Vores forløb er kendetegnet ved en styrkebaseret og ressourceudviklende metode, herunder den Empowerment baseret tilgang kombineret med JobFirst-metoden.
En metode
der bygger på, at progression i større grad opnås, når vedkommende er en del af arbejdsmarkedet eller uddannelsesinstitutionerne parallelt med personlig opkvalificerende fokus.