STF - Særlig Tilrettelagt Forløb 

Målgruppe: unge mellem 15 og 25 år

Forebyggelse af et senere behov for STU samt ledighed via målrettet styrkelse af den unges personlige mestring og arbejdsmarkedstilknytning gennem en håndholdt og særlig tilrettelagt vej i job eller uddannelse!

I STF er der skruet op for AART, som er et evidensbaseret træningsforløb.
Den unge får en øget bevidsthed samt kompetencer til at vurdere situationer, tænke mere modent, regulere følelser samt tilpasse adfærden, så den bliver mere selvunderstøttende i situationen.

Ligeledes sætter vi massiv fokus på tidlig arbejdstilknytning, da meget forskning peger på, at det komponent har stor betydning for en senere gennemførsel af uddannelse og selvforsørgelse generelt.

Formålet:

Formålet med indsatsen kan eksempelvis være:

 • Opkvalificering og kompetenceudvikling
 • Øget personlige og sociale kompetencer
 • Øget selvværd og trivsel
 • Redskaber til at mestre eget liv
 • Retning i forhold til arbejdsliv og uddannelse
 • At du opnår ressourcer til at kunne gennemføre en FGU eller en ungdomsuddannelse
 • Tilknytning til arbejdsmarkedet i lønnet timer
 • Erhvervsevnebeskrivelse i ordinær praktik 

I KeepGoing arbejder vi ud fra faste strukturer. Det vil sige, at vi ikke målretter undervisningen efter diagnoser, men anerkender, at tilgangen til stoffet kan variere, alt afhængig af hvad kandidaterne har med i bagagen. 

Vi tror på, at motivationen og potentialet er iboende i os alle.
Såfremt den er svækket eller dalende på grund af for meget modvind, så opretholdes balancen, når forløbet tilrettelægges individuelt i et samarbejde.

Dette sikrer, at kandidaten tager ejerskab og er med til at præge retningen.
Det er meningsfuldt og derved forstærkes de motiverende mekanismer.

Vores teoretiske grundlag i KeepGoing udspringer først og fremmest af et eksistentialistisk menneskesyn og et holistisk verdenssyn.
Vi har et bredt metodekendskab og fokuserer på tilgange, der er evidensbaseret og progressionsskabende for den enkelte.

Vores forløb er kendetegnet ved en styrkebaseret og ressourceudviklende metode, herunder den Empowerment baseret tilgang kombineret med JobFirst-metoden.
En metode
der bygger på, at progression i større grad opnås, når vedkommende er en del af arbejdsmarkedet eller uddannelsesinstitutionerne parallelt med personlig opkvalificerende fokus.

Gruppebaseret undervisning

 • AART (sociale færdigheder, moralsk ræsonnement, følelsesregulering) v. certificeret AART instruktør
 • Psykoedukation og metakognitive mestringsstrategier v. psykolog
 • Job & uddannelse 
 • Motion

Fast job- og uddannelsescoach

 • Løbende virksomheds- og uddannelsesbesøg samt workshops med besøg af forskellige virksomhedsledere/ejere mv.
 • Uddannelses- eller virksomhedstilknytning med opkvalificerende formål og/eller lønnet timer
 • Klare aftaler om opfølgning og fastholdelse
 • Individuelle støttende og motiverende samtaler
 • Evt. afklaring af erhvervsevne i ordinær praktik med uddybende socialfaglig rapport

Praktiske opkvalificerende værkstedsgrupper
Roskilde:

 • Køkken, ejendomsservice, rengøring 

Centralhotellet, Køge:

 • Hoteldrift, køkken, ejendomsservice, rengøring 

Individuelle muligheder

 • Åben rådgivningscafé og NADA-behandling 
  NADA kan hjælpe mod søvnbesvær, angst, stress, tankemylder/bekymringer, fysisk og psykisk uro, koncentrations- og hukommelsesbesvær, udadreagerende adfærd og aggressivitet
 • Individuelle jobrettet samtaler med psykolog og metakognitiv konsulent
 • Samtaler med misbrugskonsulent
 • Økonomisk rådgivning
 • Månedskort til Go2fitness (Roskilde-afdelingen)
  Fit & Sund (Køge-afdelingen)
 • Opkvalificerende kurser som hygiejnebevis, førstehjælpskursus mv.
 • Transporttræning og støtte til diverse møder
 • Sociale aktiviteter og meget mere

Skriftligt

Månedligt fremmødeskema, statusskriv, praktikevaluering, arbejdsevnebeskrivelse og afsluttende socialfaglig rapport.