Helheden

Helhedsorienteret håndholdt forløb med kandidatinddragelse 
og job- og uddannelsesfokus helt fra start

Målgruppe:

Ressourceforløbsmodtagere, aktivitets- og uddannelsesparate 

 • Kandidater med lette til svære psykiske diagnoser og sociale udfordringer, der har behov for en skånsom, tværfaglig og særlig indsats

I KeepGoing arbejder vi ud fra faste strukturer. Det vil sige, at vi ikke målretter undervisningen efter diagnoser, men anerkender, at tilgangen til stoffet kan variere, alt afhængig af hvad kandidaterne har med i bagagen.

Formålet:

Formålet med indsatsen kan eksempelvis være:

 • Opnå ressourcer i tilstrækkelig grad til at kunne gennemføre en FGU eller en ungdomsuddannelse
 • Tilbagevenden eller tilknytning til arbejdsmarkedet i ordinært arbejde
 • Etablering af ordinære løntimer (småjob)
 • Løntilskud med henblik på ordinær beskæftigelse

Kandidaten opnår følgende i forløbet:

 • Øget personlige og sociale kompetencer
 • Øget selvværd og trivsel
 • Redskaber til at mestre eget liv
 • Bedre fysisk og psykisk tilstand
 • Retning i forhold til arbejdsliv
 • Færdigheder i at anvende Jobnet herunder Min Plan
 • Udarbejde Jobnet CV samt kompetence CV

Vi tror på, at motivationen og potentialet er iboende i os alle.
Såfremt den er svækket eller dalende på grund af for meget modvind, så opretholdes balancen, når forløbet tilrettelægges individuelt i et samarbejde.

Dette sikrer, at kandidaten tager ejerskab og er med til at præge retningen.
Det er meningsfuldt og derved forstærkes de motiverende mekanismer.

Vores teoretiske grundlag i KeepGoing udspringer først og fremmest af et eksistentialistisk menneskesyn og et holistisk verdenssyn.
Vi har et bredt metodekendskab og fokuserer på tilgange, der er evidensbaseret og progressionsskabende for den enkelte.

Vores forløb er kendetegnet ved en styrkebaseret og ressourceudviklende metode, herunder den Empowerment baseret tilgang kombineret med JobFirst-metoden.
En metode
der bygger på, at progression i større grad opnås, når vedkommende er en del af arbejdsmarkedet eller uddannelsesinstitutionerne parallelt med personlig opkvalificerende fokus.

Fast job- og uddannelsescoach

 • Virksomhedsplacering indenfor 10 uger i praktik med henblik på lønnede timer hurtigst muligt eller tilknytning til uddannelse
 • Opfølgning og fastholdelse
 • Støttende og motiverende samtaler mod job/uddannelse, støtte til diverse møder og instanser, transporttræning mv.
 • Evt. afklaring af erhvervsevne i ordinær praktik med uddybende socialfaglig rapport

Praktisk værksted (kun i Roskilde)
Antallet af åbne værksteder varierer, da det tilpasses holdets størrelse og efterspørgsel.   

 • Køkken
 • Vicevært/pedel
 • Krea
 • Beauty 
 • Rengøring og service 

NADA-behandling

 • Kan hjælpe mod søvnbesvær, angst, stress, tankemylder/bekymringer, fysisk og
  psykisk uro, koncentrations- og hukommelsesbesvær, udadreagerende adfærd og aggressivitet

Gruppebaseret undervisning

 • Psykoedukation og metakognitive mestringsstrategier v. psykolog
 • AART (Sociale færdigheder, moralsk ræsonnement, følelses- og vredesregulering) v. certificeret AART instruktør
 • Jobklub
 • Motion (mulighed for månedskort til Go2fitness ved mødestabilitet - kun i Roskilde) 

Mulighed for samtaler med

 • Misbrugskonsulent
 • Metakognitiv konsulent
 • Psykolog
 • Økonomisk rådgiver

Skriftligt:

Månedligt fremmødeskema, statusskriv, praktikevaluering, arbejdsevnebeskrivelse og afsluttende socialfaglig rapport