Skyggebarn

"Jeg er her også"

Når bror eller søster er syg eller udfordret på anden vis!

For mange børn er det et vilkår, at de vokser op i en familie, hvor enten større eller mindre søskende har en kronisk sygdom eller en psykisk diagnose.
At vokse op i en familie hvor bror/søster er syg, giver på mange måder nogle anderledes opvækstbetingelser, hvor hverdagen i mange henseender er og bliver en anden end for familier med raske børn.
Oplevelsen er ofte et kaotisk og uforudsigeligt hjemmemiljø.

Selvom sygdommene er meget forskellige, giver det ofte lignende problematikker og udfordringer for de raske søskende.

Nemlig at de bliver skyggebørn - de føler sig oversete eller udenfor familien, oplever at søsterens/broderens sygdom fylder meget, oplever forskelsbehandling og mærker, at forældrene er bekymrede og har mindre overskud.

En af de følelsesmæssige reaktioner, man kan se hos de raske børn, er angst. Angst for at den syge dør, angst for selv at blive syg, angst for at forældrene dør mv.
Angst der kan være nok så irrationel, men som er virkelig smertefuld for det raske barn.

Ensomhed er ligeledes en af følelserne, der fylder, samt skyld og skam over at føle det, de føler, da de burde være taknemmelige for at være raske.

Andre reaktioner er generelt øgede konflikter/slagsmål med søskende eller jævnaldrende, udadreagerende adfærd, øget fravær i skolen, lavere karakterer eller indadreagerende adfærd, hvor de isolerer sig og trækker sig fra familien og fra jævnaldrende.
Atter påtager de sig et enormt ansvar for, at familien fungerer. For nogle er det derfor ikke unormalt at også deres selv- og identitetsfølelse bliver påvirket, hvor det at tilpasse sig og vise overskud bliver en overlevelsesstrategi.

Undersøgelser viser at skyggebørn kan udvikle moderate til alvorlige symptomer på Post Traumatisk Stress, de kan have svært ved at indtræde i uddannelse eller på arbejdsmarkedet, nogle får misbrugsproblematikker og andre oplever generelt dårligere mentalt helbred.
Skyggebørn har ofte også svært ved at navigere i sociale kontekster, som følge af underudviklede sociale kompetencer - eksempelvis konfliktløsning.

KeepGoing tilbyder en forebyggende indsats således, at søskende bliver robuste i et fremtidigt perspektiv.

Forløbet forestås af fagprofessionelle KeepGoing-stjerner.

Til daglig arbejder vi med kandidater med nedsat psykisk funktionsevne og/eller sociale problemer, kandidater med diagnoser som borderline, paranoid-skizofren, skizotypisk sindslidelse, misbrugere, autister, kandidater med angst- og stressproblematikker mv.
Vi har derfor stor erfaring med håndtering af diagnoser samt det at stå i skyggen af en med diagnose eller anden massiv udfordring.

Gruppebaseret undervisning

  • Psykoedukation, mestrings- og metakognitive strategier (diagnoseforståelse og håndtering mv.) v. psykolog
  • AART og dialoggruppe (sociale færdigheder, moralsk ræsonnement, følelses- og vredesregulering) v. certificeret AART instruktør og socialrådgiver

NADA-behandling
Kan hjælpe mod søvnbesvær, angst, stress, tankemylder/bekymringer, fysisk og
psykisk uro, koncentrations- og hukommelsesbesvær, udadreagerende adfærd og aggressivitet

Undervisningen forestås af:
Psykolog
Socialrådgiver og certificeret AART instruktør der selv er vokset op som skyggebarn

Individuelle samtaler 

  • svære tanker, omsorg, skolefastholdelse, socialt netværk, fritid mv.

Tilbud om forældredeltagelse første og sidste gang