Serviceloven §82a & §82b

Målgruppen

 • Kandidater med lette til svære psykiske og sociale udfordringer

Vi arbejder ud fra den rehabiliterende recovery orienterede tilgang og under faste strukturer.
Det vil sige, at vi ikke målretter undervisningen efter diagnoser, men anerkender, at tilgangen til stoffet kan variere, alt afhængig af hvad kandidaterne har med i bagagen

Vi tror på, at motivationen og potentialet er iboende i os alle.
Såfremt den er svækket eller dalende på grund af for meget modvind, så opretholdes balancen, når forløbet tilrettelægges individuelt i et samarbejde.

Dette sikrer, at kandidaten tager ejerskab og er med til at præge retningen.
Det er meningsfuldt og derved forstærkes de motiverende mekanismer.

Vores teoretiske grundlag i KeepGoing udspringer først og fremmest af et eksistentialistisk menneskesyn og et holistisk verdenssyn.
Vi har et bredt metodekendskab og fokuserer på tilgange, der er evidensbaseret og progressionsskabende for den enkelte.

Servicelovens 82a 

Individuel socialpædagogisk støtte 

 • ADL træning, struktur på dagligdagen, fastholdelse af arbejde, uddannelse eller anden aktivitet, svære tanker, omsorg, støtte til boligsøgning, økonomi, udvikling af færdigheder mv.

NADA-behandling

 • Kan hjælpe mod søvnbesvær, angst, stress, tankemylder/bekymringer, fysisk og
  psykisk uro, koncentrations- og hukommelsesbesvær, udadreagerende adfærd og aggressivitet

Gruppebaseret undervisning:

Gruppebaseret hjælp, omsorg eller støtte samt gruppebaseret optræning og hjælp til udvikling af færdigheder i form af:

 • Psykoedukation og metakognitive mestringsstrategier v. psykolog
 • AART (sociale færdigheder, moralsk ræsonnement, følelses- og vredesregulering) v. certificeret AART instruktør

Servicelovens 82b

Individuel socialpædagogisk støtte

 • ADL træning, struktur på dagligdagen, fastholdelse af arbejde, uddannelse eller anden aktivitet, svære tanker, omsorg, støtte til boligsøgning, økonomi, udvikling af færdigheder mv.

NADA-behandling

 • Kan hjælpe mod søvnbesvær, angst, stress, tankemylder/bekymringer, fysisk og
  psykisk uro, koncentrations- og hukommelsesbesvær, udadreagerende adfærd og aggressivitet

Mulighed for samtaler med:

 • Misbrugskonsulent
 • Metakognitiv konsulent
 • Psykolog
 • Økonomisk rådgiver