STU - Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

KeepGoing STU 

Lokationer: Roskilde og Centralhotellet i Køge

KeepGoing er stor tilhænger af en social differentieret indsats.
Det mener vi godt kan implementeres i grupperegi med forskellige kandidater med forskellig baggrund og forskellige problemstillinger, hvorfor KeepGoings STU er mixet med andre målgrupper som ressourceforløbsborgere, uddannelses- og aktivitetsparate unge.

Vores erfaring er, at dette skaber større progression hos den enkelte, højner mødestabiliteten, skaber sammenhold og udvikler social interageren, skaber rollemodeller mv.

I KeepGoing STU er du i trygge rammer med fagpersonale, der er uddannet:

 • Socialrådgiver
 • Metakognitiv konsulent
 • Misbrugskonsulent
 • Psykolog
 • Coach
 • Certificeret AART instruktør (Adapted Aggression Replacement Training)
 • NADA instruktør
 • I forskellige faglige praktiske brancher

Målgruppe

 • Unge med et ønske og håb om tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet

Formålet kan være

 • Øget personlige og sociale kompetencer
 • Opkvalificering og kompetenceudvikling 
 • Øget selvværd og trivsel samt redskaber til at mestre eget liv 
 • Retning i forhold til arbejdsliv og uddannelse 
 • At du opnår ressourcer til at kunne gennemføre en FGU eller en ungdomsuddannelse 
 • Tilknytning til arbejdsmarkedet 
 • Erhvervsevnebeskrivelse i ordinær praktik 
 • Rustes til voksenlivet, skabelse af selvstændighed samt en arbejdsmarkedsidentitet 

Engagerende og praktisk undervisning

Det er vores erfaring at for at kunne lykkedes med målgruppen, er det essentielt, at vi tilbyder forskellige læringsoplevelser hver dag for de unge.
Hele vores struktur og undervisning er derfor bygget op sådan, at der er mindst muligt klassisk undervisning, hvor de unge skal sidde stille og lytte i længere perioder. De unge får i stedet lov til at bruge deres hænder til praktiske gøremål mv.

 • Praktiskforlagt undervisning med fokus på praktiske, teoretiske såvel som konkrete arbejdsopgaver
 • Ture ud af huset hvor de unge sammen lærer om samfundet, hvordan det fungerer praktisk, og hvordan de navigerer i det
 • Gruppebaseret undervisning i mindre hold hvor emner og temaer diskuteres sammen, og de unge også selv præsenterer oplæg med støtte fra underviserne

Individuelt uddannelsesforløb

Alle fag herunder den praktiske undervisning har fokus på at udvikle den enkeltes:

 • Personlige kompetencer
 • Sociale kompetencer
 • Faglige kompetencer


Fast job- og uddannelsescoach

 • Virksomhedstilknytning i praktik med opkvalificerende formål og/eller afklaring af erhvervsevnen
 • Klare aftaler om opfølgning og fastholdelse
 • Individuelle støttende og motiverende samtaler

Praktiske opkvalificerende værkstedsgrupper 
(den unge kan vælge en gruppe eller løbende deltage på alle)

Centralhotellet, Køge:

 • Hoteldrift, køkken, rengøring og ejendomsservice 

Roskilde:

 • Køkken, rengøring og ejendomsservice  

Gruppebaseret undervisning

 • AART (sociale færdigheder, moralsk ræsonnement, følelsesregulering) v. certificeret AART instruktør
 • Psykoedukation og metakognitive mestringsstrategier v. psykolog
 • Min vej og ungemøde (løbende virksomheds- og uddannelsesbesøg samt workshops med besøg af forskellige virksomhedsledere. Der følges op på ugen, og de unge inddrages i planlægning af kommende uge og aktiviteter)
 • Samfundsfag (dagens Danmark/ det store fællesskab. Debat om avisoverskrifter, sociale medier, regler, muligheder mv.)
 • Motion

Individuelle muligheder

 • Åben rådgivningscafé og NADA-behandling
 • Individuelle jobrettet samtaler med psykolog og metakognitiv konsulent
 • Misbrugskonsulent
 • Økonomisk rådgivning – hverdagsøkonomi som budget, forskudsopgørelse, lønseddel mm.
 • Månedskort til Fit & Sund eller Go2fitness
 • Opkvalificerende kurser som hygiejnebevis, førstehjælpskursus og lettere AMU-kurser
 • Transporttræning og støtte til diverse møder
 • Almene fag - indgås samarbejde med VUC
 • Stjernestunder - sociale aktiviteter, netværk og introduktion til foreningsliv og meget mere          

Gratis frokost på alle mødedage

Godt at vide

 • Forud for visitering og valg af KeepGoing STU tilbydes snuseforløb op til 2 uger
 • Løbende optag alle hverdage hele året - undervisning, indhold mv. er bygget op om rul
 • Fleksibelt opbygget og tilrettelægges individuelt med udgangspunkt i elevens ressourcer samt ønsker
 • Den unge rustes til voksenlivet bedst muligt og som oftest med et uddannelses- eller arbejdsmarkedsfokus og tilknytning hertil
 • KeepGoing er defineret med et massivt arbejdsmarkedsperspektiv, og vi har mere end 10 års erfaring med beskæftigelsesrettet forløb
 • Vores unge mixes i både målgrupper samt diagnoser til stor gavn for de unge. Dette altid med fokus på den enkeltes behov, ressourcer, udviklingsstadie mv.
 • Det er ikke en forudsætning, at den unge ønsker en fremtid i hotel- eller restaurantbranchen, når de tilknyttes STU på Centralhotellet. Vi finder praktik, job, uddannelse i alle brancher
 • Afklaringsgaranti med uddybende socialfaglig rapport

Mål: Livsmestring og arbejdsmarkedstilknytning