Metakognitivt mestringsforløb med job- og uddannelsesfokus fra start

Målet er tilknytning til arbejdsmarkedet eller en uddannelse, og at kandidaten får en markant øget mental bevidsthed og en konkret mental værktøjskasse.

I forløbet vil metakognitiv mestringsstrategi og AART (evidensbaseret kognitivt pædagogisk metode og træningsforløb, hvor den unge får en øget bevidsthed samt kompetencer til at vurdere situationer, tænke mere modent, regulere følelser og fysisk tilstand samt tilpasse adfærden, så den bliver mere selvunderstøttende i situationen ) være de bærende metoder og vil fremgå tydeligt i næsten alle aspekter af undervisningen.

Forløbet øger bevidstheden af kandidatens uhensigtsmæssige mønstrer og overtænkning, så den enkelte får skabt nogle rammer, der kan gavne og benyttes i skolen, på arbejdsmarkedet, socialt, i familien mv., og så hverdagen kan håndteres og fungere med størst succes.

Forløbet inkluderer viden samt mestringsstrategier, der øger og styrker kandidatens mentale bevidsthed.
Kandidaten får således redskaber til at håndtere egne udfordringer i hverdagslivet.
Kandidaterne får, gennem dialog og øvelser i undervisningsforløbet, ligeledes metakognitive værktøjer til håndtering af tankeprocesser, umiddelbare bekymringer eller grublerier.
Ydermere trænes kandidaten i sociale færdigheder, moralsk ræsonnement og følelsesregulering.

Indhold:
Holdundervisning 

  • Meta- og mestringsforløb v. psykolog
  • AART (sociale færdigheder, moralsk ræsonnement og følelsesregulering) v. certificeret AART instruktør

Individuelle samtaler v. socialrådgiver og job- og uddannelsescoach

  • Virksomhedsplacering indenfor 10 uger i uddannelse eller praktik med henblik på lønnede timer hurtigst muligt
  • Opfølgning og fastholdelse
  • Støttende og motiverende samtaler mod job/uddannelse