Metakognitivt mestringsforløb

Indhold:

  • Undervisning 1 x 2 timer ugentligt i små hold med 6 deltagere 
  • Individuel samtale 1 x 1 time hver 2. uge 
  • Tilbagefaldsplan

Undervisning, individuelle samtaler, midtvejsstatus samt afsluttende rapport forestås af fagpersonale, der er uddannet:

  • Metakognitiv- og misbrugskonsulent 
  • Psykolog

I forløbet vil metakognitiv terapi (MCT) være den bærende metode og vil fremgå tydeligt i næsten alle aspekter af undervisningen.

Metoden tjener, i dette tilfælde, det formål at understøtte beskæftigelse og søger at øge bevidstheden af kandidatens uhensigtsmæssige mønstrer og overtænkning, så den enkelte får skabt nogle rammer, der kan gavne og benyttes, så arbejdsmarkedet, kollegaer, regler, forventninger og jobbet kan håndteres med størst succes.

Forløbet inkluderer viden samt mestringsstrategier, der øger og styrker kandidatens mentale bevidsthed.
Kandidaten får således redskaber til at håndtere egne udfordringer i arbejds- og hverdagsliv.
Kandidaterne får, gennem dialog og øvelser i undervisningsforløbet, ligeledes metakognitive værktøjer til håndtering af tankeprocesser, umiddelbare bekymringer eller grublerier, så de ikke stiller sig i vejen for en praktik, job eller uddannelsesforløb.
Målet er, at kandidaten får en markant øget mental bevidsthed og en konkret mental værktøjskasse.

Undervisningens primære fokus ligger på kandidatens udfordringer med praktik, job og fremtid, hvilket kontinuerligt søges flettet ind i dialogen i undervisningen.

Undervisningens formål er ligeledes at optræne fremmødestabilitet og sociale færdigheder forud for en virksomhedspraktik eller uddannelse, ansættelse i eksempelvis ordinært job, løntilskud, småjob eller fleksjob.

Hvad er metakognitiv terapi:

Denne redskabsbaseret fremgangsmåde fokuserer på årsagerne til symptomer frem for at dvæle ved symptomerne.

MCT-teorien beskriver, at mistrivsel opstår og vedligeholdes ved hjælp af mange tanker og overdrevet analyse samt selvfokusering og opmærksomhed omkring egne følelser.
Gennem opmærksomhedstræning og en mere fleksibel kontrol af tankerne/overtænkning øges kandidatens bevidsthed om dette.
Metoden har vist sig både hurtig og virkningsfuld.

MCT er en teoretisk metode baseret på den selvregulerende udøvende funktionsmodel (Wells og Matthews,1994,1996) der siger, at psykopatologi opstår som et resultat af en vedholdende tænkningsstil - også kaldet det kognitive opmærksomme syndrom (CAS).
CAS består af dysfunktionelle mestrings strategier, der anvendes som et forsøg på at håndtere triste tanker og følelser.

Disse inkluderer bekymring, ruminering/grublen, trusselovervågning, tankekontrolstrategier og undgåelse (Wells, 2009).Metoden opfordrer til at udfordre de metakognitive overbevisninger verbalt i en sokratisk dialog, og de adfærdsmæssige eksperimenter bruges til at teste og generere ændringer i personens metakognitive forudsigelser eller overbevisninger.

Modellen foreslår, at negative tanker og følelser omkring praktik, job og generelle udfordringer er af midlertidig karakter, men når en person reagerer på disse med CAS-aktivitet, kan dette medføre mistrivsel og skævvride pligter og udfordringer.