Kortvarig beskæftigelsesindsats §91     der understøtter en hurtig vej mod uddannelse eller arbejdsmarkedet

"Vores vision er at udvikle mennesker til selvhjulpenhed og en stærkest mulig funktions- og arbejdsevne"

Visionen er at være den stærkeste samarbejdspartner til kommunerne med høj grad af troværdighed og partnerskab. Visionen er ligeledes, at borgeren oplever sammenhæng i indsatserne og spiller sig selv stærk i alle aspekter af livet i form af et øget funktionsniveau. Vi ønsker at sikre borgerne den omsorg og støtte, der sikrer et værdigt liv og aktivt medborgerskab. 

Jobnet forløb - et 4 ugers forløb


Målgruppe

  • Borgere i alderen 18-65 år der modtager offentlig forsørgelse
  • Borgere der har behov for støtte til at oprette Jobnet CV og undervisning i at navigere i Min Plan


Indhold i undervisningsforløb

• Oprettelse af Jobnet CV

• Intro til Min plan samt anvendelse

• Navigering på Jobnet

• Kompetence CV


Borgeren opnår følgende

• CV på Jobnet og Kompetence CV

• Rutine i anvendelse af Jobnet og Min Plan


Klar til job eller uddannelse - et 12 ugers forløb


Målgruppe

Borgere i alderen 18-65 år der modtager offentlig forsørgelse.

Borgere der har behov for en korterevarende indsats evt. sideløbende med behandlingstilbud i andet regi.

Borgere der har brug for nyorientering i forhold til job/uddannelse på grund af helbredsmæssige skånebehov.

Borgere der eksempelvis er sygemeldt med stress, angst og depression hvor der er brug for ny orientering tilbage i job/uddannelse.


Formålet

• Tilmelding til eller opstart af uddannelse

• Tilbagevenden til arbejdsmarkedet i ordinært arbejde

• Etablering af ordinære løntimer (småjob)

• Løntilskud med henblik på ordinær beskæftigelse

• Raskmelding


Indhold i undervisningsforløb

  • Jobnet CV
  • Jobnet og Min Plan
  • Kompetence CV
  • Jobplan strategi
  • Jobplan ABC
  • Personlig profil der synliggør personlige styrker
  • Jobsøgning
  • Borgeren tilknyttes en fast coach/mentor i hele forløbet


Borgeren opnår følgende

• CV på Jobnet og Kompetence CV

• Rutine i anvendelse af Jobnet og Min Plan

• Nye strategier i forhold til tilbagevenden på arbejdsmarkedet

• Coachende samtaler

• Afklaring af uddannelsesretning/retning i forhold til fremtidige beskæftigelsesmuligheder

• Job/virksomhedsplacering