KeepWorking

Virksomhedsrettet håndholdt forløb med job- og uddannelsesfokus helt fra start 

I KeepGoing arbejder vi ud fra faste strukturer. Det vil sige, at vi ikke målretter undervisningen efter diagnoser, men anerkender, at tilgangen til stoffet kan variere, alt afhængig af hvad kandidaterne har med i bagagen.

Fast job- og uddannelsescoach

  • Virksomhedsplacering med henblik på lønnet timer eller tilknytning til uddannelse
  • Opfølgning og fastholdelse
  • Støttende og motiverende samtaler mod job/uddannelse

NADA-behandling

  • Kan hjælpe mod søvnbesvær, angst, stress, tankemylder/bekymringer, fysisk og
    psykisk uro, koncentrations- og hukommelsesbesvær, udadreagerende adfærd og aggressivitet

Gruppebaseret undervisning

  • Psykoedukation og metakognitive mestringsstrategier v. psykolog
  • AART (Sociale færdigheder, moralsk ræsonnement, følelses- og vredesregulering) v. certificeret AART-instruktør
  • Min vej

Skriftligt:

Månedligt fremmødeskema, statusskriv, praktikevaluering og afsluttende socialfaglig rapport

Vi tror på, at motivationen og potentialet er iboende i os alle.
Såfremt den er svækket eller dalende på grund af for meget modvind, så opretholdes balancen, når forløbet tilrettelægges individuelt i et samarbejde.

Dette sikrer, at kandidaten tager ejerskab og er med til at præge retningen.
Det er meningsfuldt og derved forstærkes de motiverende mekanismer.

Vores teoretiske grundlag i KeepGoing udspringer først og fremmest af et eksistentialistisk menneskesyn og et holistisk verdenssyn.
Vi har et bredt metodekendskab og fokuserer på tilgange, der er evidensbaseret og progressionsskabende for den enkelte.

Vores forløb er kendetegnet ved en styrkebaseret og ressourceudviklende metode, herunder den Empowerment baseret tilgang kombineret med JobFirst-metoden.
En metode
der bygger på, at progression i større grad opnås, når vedkommende er en del af arbejdsmarkedet eller uddannelsesinstitutionerne parallelt med personlig opkvalificerende fokus.