KeepGoing           -Finder potentialet frem i alle

Velkommen

  • KeepGoing er en socialøkonomisk virksomhed, der arbejder med og for sårbare unge. Vi har en social mission og geninvesterer med henblik på at skabe bedre vilkår for målgruppen.

  • Alle KeepGoings medarbejdere er veluddannede og har en bred erhvervs- og uddannelsesmæssig baggrund. Medarbejderne i vores værksteder har en stærk faglighed, både for at give deltagerne en stærk faglig opkvalificering såvel som realistisk indblik i de pågældende jobfunktioner og brancher. KeepGoing anvender straffe- og børneattester i forbindelse med ansættelse af medarbejdere. Dette for at efterleve lovgivningen og for at skabe størst mulig tryghed for borgere, der benytter KeepGoings tilbud.

  • KeepGoing har en anerkendende og løsningsfokuseret tilgang, hvor vi arbejder på at borgeren frigøres fra offerrollen og mestre eget liv. Vi arbejder med modellen de "logiske niveauer" og empowermentbaseret med borgeren i centrum. KeepGoings forløb styrker borgerens personlige kommunikation, og vi fokuserer på rummelighed og at kunne møde andre på deres kommunikative niveau.
  • KeepGoing er specialiseret i individuelle kontaktforløb med det formål, at borgeren udvikles til at kunne være en del af arbejdsmarkedet og uddannelsesinstitutionerne.
  • KeepGoing arbejder med borgeren omkring ansvar for eget liv og egne handlinger, da vi anser dette for at være en væsentlig faktor for at kunne begå sig på arbejdsmarkedet og uddannelsesinstitutionerne.
  • KeepGoing er en fleksibel samarbejdspartner, der tilpasser sig den enkelte sagsbehandler og borgers behov og ønsker, og alle forløb er individuelt tilrettelagt.
  • KeepGoing arbejder med målgruppen 15-64 årige med alle slags udfordringer
  • Vi har stor erfaring med at tilrettelægge forløb for borgere med forskellige baggrunde og har samarbejdet/samarbejder med Roskilde, Lejre, Greve, Rudersdal, Rødovre, Gribskov, Gentofte, Køge og Furesø.