Ung på vej

"Vores vision er at udvikle mennesker til selvhjulpenhed og en stærkest mulig funktions- og arbejdsevne"

Visionen er at være den stærkeste samarbejdspartner til kommunerne med høj grad af troværdighed og partnerskab. Visionen er ligeledes, at borgeren oplever sammenhæng i indsatserne og spiller sig selv stærk i alle aspekter af livet i form af et øget funktionsniveau. Vi ønsker at sikre borgerne den omsorg og støtte, der sikrer et værdigt liv og aktivt medborgerskab. 

  • "Ung på vej" er et dagtilbud, der er målrettet sårbare unge i alderen 13 til 23 år
  • Tilbuddet er individuelt og helhedsorienteret tilrettelagt

  • Forløbet har fokus på støtte og vejledning til et mere selvstændigt liv gennem gruppebaseret undervisning, værkstedsaktiviteter, psykologsamtaler samt motion og sundhed

  • Alle unge tilknyttes en fast kontaktperson, der følger den unge gennem hele forløbet

  • Et aktivt ungemiljø i trygge rammer med en uhøjtidelig omgangstone

  • En gratis frokostordning hvor alle deltagere i forløb og medarbejdere laver mad og spiser sammen


Uddybelse af tilbud er under udarbejdelse