KeepGoing tilbyder

SE ALLE KEEPGOINGS TILBUD HER


Mentorstøtte
Mentorstøtte
Ung på vej
Ung på vej
Sammenhængende plan
Sammenhængende plan
Helheden - Ressourceforløb
Helheden - Ressourceforløb

KeepWorking - Helhedsorienteret forløb
KeepWorking - Helhedsorienteret forløb
Individuel støtte
Individuel støtte
STU-forløb
STU-forløb
Arbejdsevneafklaring
Arbejdsevneafklaring

Mentorstøtte 
jf. LAB §31b • Personlig vejledning og støtte med særlig fokus på at begynde eller genoptage uddannelse eller beskæftigelse
 • Fokus på borgerens individuelle vej til selvforsørgelse 
 • Vejledning til udarbejdelse af CV, jobansøgning
  samt ansøgning om optag på uddannelse
 • Motivering og hjælp til borgeren i samarbejdet med offentlige
  indsatser, UU-vejledning mv.
 • Opstart og opfølgning i virksomhedspraktik jf. LAB §42
 • Bisidder under møder ved behov, kørsel til jobcenter etc. 
 • Koordinerende funktion & støtte ved akutte indsatser
 • Udarbejdelse af progressionsrapport 
For yderligere - Se nedenstående præsentation

Ung på vej 

 • Ung på vej er et dagbehandlingssted, der er målrettet sårbare unge i alderen 13 til 23 år
 • Tilbuddet er individuelt og helhedsorienteret tilrettelag

 • Forløbet har fokus på støtte og vejledning til et mere selvstændigt liv gennem gruppebaseret undervisning, værkstedsaktiviteter, psykologsamtaler samt motion og sundhed

 • Alle unge tilknyttes en fast koordinerende kontaktperson, som følger den unge gennem hele forløbet

 • Et aktivt ungemiljø i trygge rammer med en uhøjtidelig omgangstone.

 • En gratis frokostordning, hvor alle deltagere i forløb og medarbejdere laver mad og spiser sammen

Præsentation er under udarbejdelse.


Sammenhæng-ende plan

 • Forløbet er baseret på den nye lovgivning og samler hjemmevejleder og mentorforløb i én samlet rolle og plan.
 • Tilbuddet henvender sig til unge i alderen 14 til 25 år, der er kendetegnet ved højt fravær, afbrudte skoleforløb og faglige og sociale problemstillinger.
 • Én fast støtte- og kontaktperson.
 • Et helhedsorienteret fokus, hvor vi lægger individuelle planer i samarbejde med sagsbehandler, forældremyndighedsindehaver og den unge selv.
 • Den unge kan få hjælp til at få afklaret uddannelsesmuligheder, støtte til fastholdelse i skolen, hjælp til lektier, støtte til fritidsaktiviteter og -job og sociale relationer

Præsentation er under udarbejdelse. 


Helheden - ressourceforløb
jf. LAB §32


 • Vejledning til udarbejdelse af CV, jobansøgning
  samt ansøgning om optag på uddannelse
 • Coaching
 • Fokus på kost og motion
 • Vejledning og information omkring uddannelses-
  og beskæftigelsesmuligheder
 • Hjælp til at foretage et kvalificeret praktikvalg
  jf. LAB §42, beskæftigelse- og uddannelsesvalg.
 • Hjælp til boligsøgning, boligstøtte, økonomi, bostøtte mv.
 • Udarbejdelse af forberedende del til rehabiliteringsteamet
  samt eventuelle beskrivelser af borgerens
  hverdag mv.
 • Udarbejdelse af progressionsrapport samt helhedsorienteret
  vurdering af borgeren.
For yderligere - Se nedenstående præsentation

KeepWorking -Helhedsorienteret forløb jf. LAB §32 

 • Udvikler og afdækker borgernes faglige og sociale kompetencer 
 • Målrettet indsats for at få borgeren i virksomhedsrettet forløb
 • Gruppebaseret undervisning i form af dialoggruppe, jobklub & AART
 • Seks forskellige værksteder fra krea til cykelværksted
 • Fast tilknyttet kontaktperson med ugentlige opfølgningssamtaler
 • Match og fastholdelse i arbejde/ praktik
 • Udarbejdelse af progressionsrapport samt vurdering af borgeren.
 • Mulighed for tilkøb af supplerende mentor & "psykologpakke"
For yderligere - download nedenstående præsentation eller læs mere her: KeepWorking

Individuel støtte

jf. ServicelovenFor yderligere - Se nedenstående præsentation 


STU-forløb

 • STU forløbet er målrettet unge borgere med sociale udfordringer, psykiske diagnoser, der har været eller er i kriminalitet, problemer med misbrug eller andre udfordringer.
 • KeepGoing bruger OCN-metoden der synliggør de uformelle kompetencer og færdigheder som borgerne udvikler i STU-forløbet
 • Forløbet inkluderer et før-praktiksted, som  afklarer, aktiverer og fagligt opkvalificere borgerne
 • Obligatoriske fag inkluderer AART, motion og sundhed, bo- og IT undervisning
 • Valgfag inkluderer kreative værksted, dans, medie og foto mv.
 • Der tilbydes en spise ordning og vi kan matche borgerne med ordinære virksomhedspraktikker og støtte i opstart af uddannelse efter behov
 • Forløbet er tilknyttet socialrådgivere, psykolog, psykoterapeut, mentorer og coaches
For yderligere - Se nedenstående præsentation

En STU til dig der trives bedst i et lille og trygt miljø. 


Arbejdsevne-afklaring

 • Skræddersyet tilbud henvendt til borgere, der skal have afklaret deres arbejdsevne, og som ikke kan deltage i virksomhedspraktikker på en ordinær arbejdsplads på nuværende.
 • 13 ugers forløb, der udvikler, afklarer og beskriver borgerens arbejdsevne og funktionsniveau blandt andet gennem værkstedsundervisning.
 • Værkstedsundervisning inden for cykelværksted, køkken, træværksted, krea og beauty.
 • Fast kontaktperson og/eller socialrådgiver, der følger borgeren gennem hele forløbet.
 • Afsluttende og uddybende rapport
For yderligere - Se nedenstående præsentation

Kontakt

KeepGoing ApS

Tlf. 5315 6130 
Mail: mitzi@keepgoing.dk

Lokation

KeepGoing:
Industrivej 3C, 1. sal
4000 Roskilde 

Solsikkemarken 35, 
2680 Solrød Strand

Cvr nr: 39174049

Find os på: 

Facebook    LinkedIn   Instagram