KeepGoing tilbyder

KeepGoing tilpasser hvert enkelt forløb efter borgerens ønsker og behov

Mentorforløb jf. LAB § 31b

Opkvalificerende forløb jf. LAB § 32

Den gode løsladelse

SKP/ungevejleder jf. Serviceloven § 99

Mentorstøtte til kriminalitets-truede borgere

Mentorforløb jf. LAB § 31b


 • Personlig vejledning og støtte med særlig fokus på at begynde eller genoptage uddannelse eller beskæftigelse
 • Vejledning til udarbejdelse af CV, jobansøgning
  samt ansøgning om optag på uddannelse
 • Motivere og hjælpe borgeren i samarbejdet med offentlige
  indsatser, UU-vejledning mv.
 • Opstarte og opfølgning i virksomhedspraktik jf. LAB § 42
 • Bisidder under møder ved behov
 • Udarbejdelse af progressionsrapport 
For yderligere - Se salgsmaterialet

Opkvalificerende forløb jf. LAB § 32


 • Vejledning til udarbejdelse af CV, jobansøgning
  samt ansøgning om optag på uddannelse
 • Coaching
 • Fokus på kost og motion
 • Vejledning og information omkring uddannelses-
  og beskæftigelsesmuligheder
 • Hjælp til at foretage et kvalificeret praktikvalg
  jf. LAB § 42, beskæftigelse- og uddannelsesvalg.
  Eventuelt med fokus på uddannelsespålæg
  jf. LAB § 21b
 • Hjælp til boligsøgning, boligstøtte, økonomi, bostøtte mv.
 • Udarbejdelse af forberedende del til rehabiliteringsteamet
  samt eventuelle beskrivelser af borgerens
  hverdag mv.
 • Udarbejdelse af progressionsrapport samt helhedsorienteret
  vurdering af borgeren.
For yderligere - Se salgsmaterialet


Den gode løsladelse

 • Skabelse af en tillidsfuld og bæredygtig relation til borgeren.
 • Bidragelse til en samfundsmæssig integration af borgeren ved at være positive rollemodeller.
 • At ingen "løslades til gaden" og uden handlingsplan - understøtte borgerens tilbagevenden til samfundet.
 • Sikring af dialog og flow i samarbejdet med kommuner og andre offentlige myndigheder.
 • En tidlig indsats som kan startes op allerede under afsoning - deltagelse i løsladelsesmøder, tværfaglige møder eller individuelle samtaler med borgeren.
 • Handleplan og understøttelse af denne.
 • Boligsøgning, uddannelse, job, forsørgelse, øget selvværd, tro på egen formåen, motivation for ansvar og deltagelse i egen fremtid.
 • Praktisk hjælp til at følge eventuelle behandlingstilbud, opfølgnings samtaler i KIF mm.
 • Støtte til et aktivt fritidsliv
For yderligere - Se "Den gode løsladelse"

SKP/Ungevejleder

 • Skabe tillid og relation.
 • Støtte til opstart af fritidsaktivitet, deltagelse i møder med relevante instanser.
 • Bryde isolation.
 • Afklaring i akutte situationer.
 • Støtte og vejledning i forhold til fremtidig uddannelse eller beskæftigelse og evt. virksomhedspraktik.
 • Støtte og vejledning til at finde fritidsjob.
 • Støtte til opstart af kontakt til skole igen mv.
 • Lektiehjælp.
 • Afklaring i forhold til skole, uddannelse eller arbejdsmarked.
 • Støtte og vejledning ved overgang til forsørgelse fx su, uddannelseshjælp eller lign.
For yderligere - Se salgsmaterialet

Mentorstøtte til kriminalitetstruede borgere


 • En personlig, tillidsfuld relation mellem borger og mentor.
 • Eksplicitte mål.
 • Styrke borgerens personlige og sociale færdigheder.
 • Skabe oversigt over lokale aktivitetstilbud, samt skabe et værdifuldt fritidsliv og støtte herfor.
 • Ansøgninger med CV herunder job - og uddannelsesansøgning.
 • At indfri de mål borgeren selv har sat for sit liv.
 • At være behjælpelig med evt. boligsøgning, uddannelse, job og økonomi.
 • Støttende/motiverende samtaler.
 • Psykologhjælp og gældsrådgivning.
 • At målgruppen får overskredet deres oppositionelle relation til myndigheder og samfund.
 • At målgruppen bliver i stand til at profitere af de ordinære uddannelsestilbud og kommunens beskæftigelsestilbud.
For yderligere - Se "Mentorstøtte til kriminalitetstruede borgere"

Kontakt

KeepGoing ApS

Tlf. 5315 6130 
Mail: mitzi@keepgoing.dk

Lokation

KeepGoing:
Solsikkemarken 35, 
2680 Solrød Strand
KeepWorking og KeepGoing STU: 
Industrivej 3, 1. sal
4000 Roskilde
Cvr nr: 39174049

Anden info

Vi støtter også unge uden for Danmark:
Erhvervspartner 2018 hos BØRNEfonden

Find os på:
Facebook