KeepGoing tilbyder

KeepGoing tilpasser hvert enkelt forløb efter borgerens ønsker og behov

Mentorforløb
jf. LAB §31b

Helheden - ressourceforløb
 jf. LAB §32

KeepWorking - Helhedsorienteret forløb 
jf. LAB §32 

Hånd i Hånd  - fleksjobbere
jf. LAB §32 

STU-forløb

Mentorforløb
jf. LAB §31b


 • Personlig vejledning og støtte med særlig fokus på at begynde eller genoptage uddannelse eller beskæftigelse
 • Fokus på borgerens individuelle vej til selvforsørgelse 
 • Vejledning til udarbejdelse af CV, jobansøgning
  samt ansøgning om optag på uddannelse
 • Motivering og hjælp til borgeren i samarbejdet med offentlige
  indsatser, UU-vejledning mv.
 • Opstart og opfølgning i virksomhedspraktik jf. LAB §42
 • Bisidder under møder ved behov, kørsel til jobcenter etc. 
 • Koordinerende funktion & støtte ved akutte indsatser
 • Udarbejdelse af progressionsrapport 
For yderligere - Se nedenstående præsentation

Helheden - ressourceforløb
jf. LAB §32


 • Vejledning til udarbejdelse af CV, jobansøgning
  samt ansøgning om optag på uddannelse
 • Coaching
 • Fokus på kost og motion
 • Vejledning og information omkring uddannelses-
  og beskæftigelsesmuligheder
 • Hjælp til at foretage et kvalificeret praktikvalg
  jf. LAB §42, beskæftigelse- og uddannelsesvalg.
 • Hjælp til boligsøgning, boligstøtte, økonomi, bostøtte mv.
 • Udarbejdelse af forberedende del til rehabiliteringsteamet
  samt eventuelle beskrivelser af borgerens
  hverdag mv.
 • Udarbejdelse af progressionsrapport samt helhedsorienteret
  vurdering af borgeren.
For yderligere - Se nedenstående præsentation

KeepWorking -Helhedsorienteret forløb jf. LAB §32 

 • Udvikler og afdækker borgernes faglige og sociale kompetencer 
 • Målrettet indsats for at få borgeren i virksomhedsrettet forløb
 • Gruppebaseret undervisning i form af dialoggruppe, jobklub & AART
 • Seks forskellige værksteder fra krea til cykelværksted
 • Fast tilknyttet kontaktperson med ugentlige opfølgningssamtaler
 • Match og fastholdelse i arbejde/ praktik
 • Udarbejdelse af progressionsrapport samt vurdering af borgeren.
 • Mulighed for tilkøb af supplerende mentor & "psykologpakke"
For yderligere - download nedenstående præsentation eller læs mere her: KeepWorking

Hånd i hånd -  jobmatch af borgere visiteret til fleksjob jf. LAB §32


 • Kompetenceafklaring og afstemning af ønsker samt muligheder

 • Undervisning, mestringsstrategier, arbejdsklargørelse

 • Opdatering af CV, ansøgningsteknik og jobsøgningsstrategi  

 • Empowermentbaseret tilgang med fokus på frigørelse af offerrolle

 • Styrke personlig kommunikation med anerkendende og løsningsfokuseret indfaldsvinkel

 • Praktik/job/småjob match med efterfølgende ordinært fleksjob

 • Opfølgning og fastholdelse i fleksjob i op til seks måneder

 • Agile og effektive forløb med løbende evaluering
 • Målsætning på et forløb er at mindst 70 % kommer i job hvoraf mindst 50 % fastholdes i minimum 3 måneder
For yderligere - se nedenstående præsentation

STU-forløb

 • STU forløbet er målrettet unge borgere med sociale udfordringer, psykiske diagnoser, der har været eller er i kriminalitet, problemer med misbrug eller andre udfordringer.
 • KeepGoing bruger OCN-metoden der synliggør de uformelle kompetencer og færdigheder som borgerne udvikler i STU-forløbet
 • Forløbet inkluderer et før-praktiksted, som  afklarer, aktiverer og fagligt opkvalificere borgerne
 • Obligatoriske fag inkluderer AART, motion og sundhed, bo- og IT undervisning
 • Valgfag inkluderer kreative værksted, dans, medie og foto mv.
 • Der tilbydes en spise ordning og vi kan matche borgerne med ordinære virksomhedspraktikker og støtte i opstart af uddannelse efter behov
 • Forløbet er tilknyttet socialrådgivere, psykolog, psykoterapeut, mentorer og coaches

Læs mere her KeepGoing STU eller download nedenstående præsentation:

Kontakt

KeepGoing ApS

Tlf. 5315 6130 
Mail: mitzi@keepgoing.dk

Lokation

KeepGoing:
Industrivej 3C, 1. sal
4000 Roskilde 

Solsikkemarken 35, 
2680 Solrød Strand

Cvr nr: 39174049

Find os på: 

Facebook    LinkedIn