Tania Boutaiba

Jeg er uddannet socialrådgiver og har bred erfaring indenfor beskæftigelsesområdet. Jeg har primært arbejdet hos anden aktør, hvor mine arbejdsopgaver bl.a. har bestået i at etablere praktikpladser og følge op på status.

Jeg har fokus på dybdegående samtaler med det enkelte menneske med henblik på at få opridset ressourcerne og udvide mulighederne for at komme udfordringerne til livs.

Derudover har jeg erfaring med diverse mentoropgaver og har arbejdet tæt sammen med mennesker, der har døjet med henholdsvis psykiske udfordringer samt misbrug.

Jeg er optaget af socialt arbejde og tror på, vi hele tiden skal forholde os kritisk til de eksisterende diskurser. Vores fundament for socialt arbejde i praksis skal løbende bestyrkes ved at forholde os til det relationelle arbejde med borgeren og turde sadle om, hvis der er noget, der ikke fungerer efter hensigten.
Jeg tror på, at det er vejen frem til at rykke mennesker tættere på deres fremtidige uddannelses- eller beskæftigelsesvej.