Susan Sølberg

Jeg har en bachelor i pædagogik, en Master i NLP, og uddannet B.A.L mentor og coach. Herudover har jeg læst emografi. 
Jeg er færdig med den 4-årige psykoterapeutuddannelse til november 2020.

Som pædagog har jeg bl.a erfaring med opsøgende og udgående arbejde, for udsatte etniske drenge i aldergruppen 15-23 år, som skulle holdes ude af kriminalitet og bandemiljø. Herudover har jeg arbejdet med unge i aldergruppen 10-18 år, som var karakteriseret med udfordringer såsom autisme, ADHD og generel mistrivsel.

Som mentor og coach har jeg en bred erfaring indenfor såvel unge som voksenområdet, både i den individuelle kontakt som holdforløb.
Jeg har erfaring med at undervise i arbejdsmarkedsrettede forhold, og har ligeledes udviklet materiale til beskæftigelsesrettet undervisning, såsom arbejdsmarkedsvilkår, empowerment hen mod beskæftigelse, og strategier i fht. samfund og arbejdsliv.

Jeg drives af at se udvikling hos mennesker, og være den støtte der får udviklingen til at ske. Den støttende funktion kan ikke ske uden en god og sund relation. Jeg tror på, at alle mennesker besidder uopdagede ressourcer. De unikke ressourcer er jeg god til at spotte og få tydeliggjort for personen, således at denne (gen)finder nye muligheder i forhold til uddannelse/beskæftigelse.