Succeskriterier


KeepGoing STU forløb sikrer, at den unge efter endt forløb har:

  • Fået afklaret sit funktionsniveau
  • Opnået afklaring omkring beskæftigelsesmuligheder/uddannelsesmuligheder
  • Fået afklaring omkring eventuelle støttebehov
  • Større indsigt i egne ressourcer
  • Et øget overblik over egen økonomi og har lært at lægge et husholdningsbudget
  • En oplevelse af at kunne udfolde sig i arbejdet med fokus på egne interesser
  • Afklaring omkring eventuel indstilling til rehabiliteringstemaet både lægeligt og beskæftigelsesrettet
  • Udviklet sociale færdigheder og går styrket videre mht. at indgå i et fællesskab
  • Udviklet sig fagligt, personligt og socialt
  • Opnået opkvalificering og kendskab til arbejdsmarkedet via praktikker