STU                                                                  Til UU-vejledere og sagsbehandlere

Målgruppe

 • Sårbare unge med psykiske, sociale eller personlige udfordringer

Formålet

 • Ruste de unge til en bedre forståelse af samfundet
 • Udvikle de unges kompetencer til at bo i egen bolig
 • Styrke i sociale relationer og social dannelse
 • Hjælpe dem til at opretholde interesser/ hobbyer
 • Udvikle de unges faglige kompetencer
 • Afklare dem ift. branche/ jobfunktioner
 • Afklaring ift. uddannelse, beskæftigelse og job

Engagerende og praktisk undervisning

Det er vores erfaring at for at kunne lykkedes med målgruppen, er det essentielt, at vi tilbyder andre læringsoplevelser hver dag for de unge. Hele vores struktur og undervisning er derfor bygget op sådan, at der er mindst muligt klassisk undervisning, hvor de unge skal sidde stille og lytte i længere perioder. De unge får i stedet lov til at bruge deres hænder til praktiske gøremål o.m.a.

 • Værkstedforlagt undervisning med fokus på praktiske, teoretiske såvel som konkrete arbejdsopgaver
 • Ture ud af huset hvor de unge sammen lærer om samfundet, hvordan det fungerer praktisk, og hvordan de navigerer i det
 • Gruppebaseret undervisning i mindre hold hvor emner og temaer diskuteres sammen, og de unge også selv præsenterer oplæg med støtte fra underviserne

Individuelt uddannelsesforløb

Alle fag herunder den praktiske undervisning har fokus på at udvikle den enkeltes:

 • Personlige kompetencer
 • Sociale kompetencer
 • Faglige kompetencer

Individuelle samtaler med psykoterapeut og socialrådgiver.

Etablering af afklarende virksomhedspraktikker.

Der er hver dag gratis frokost på skolen. 
 

Undervisningaktiviteter

Skolefag: Vi afdækker niveauet og udvikler elevernes dansk- og matematikfærdigheder. Undervisningen foregår i små grupper eller individuelt.

Idræt og motion: Vi afprøver forskellige former for idræt/motion.
Fælles træning i Go2fitness.

IT-grundkursus: De unge lærer at begå sig på internettet, og hvordan man bruger en computer.

Adapted Aggression Replacement Training (AART): Eleverne bliver trænet i sociale færdigheder og evnerne til at kende og kontrollere vredesudbrud samt udvikling af evner til at overveje konsekvenserne af deres handlinger.

Boundervisning: De unge lærer færdigheder indenfor oprydning, tøjvask og rengøring, der transporttrænes og tales døgnrytme.

Mestrings- og metakognitivtforløb: Eleverne lærer nye tankestrategier og opøver mental styrke og handlekraft. Der undervises i forskellige mestringsstrategier ud fra de udfordringer, de unge har lige nu.

Seksualundervisning: De unge får undervisning i seksualitet, køn, krop, rettigheder og grænser. Undervisningen tager bl.a. udgangspunkt i Sex og Samfunds materiale. 

Temadage: Dagene vil have fokus på nyheder og samfundsviden samt ture ud af huset, virksomhedsbesøg, kulturelle oplevelser, debatter om emner som kunne præge hverdagen - misbrug, ludomani, døgnrytme mv.

Samfundsfag og arbejdsmarkedsforhold: Eleverne lærer, hvad det vil sige at bo i vores demokratiske land, hvordan man navigerer i samfundet og bruger borgerservice mv.

Værksteder

Hotel, turisme og service: Her arbejde med flere områder indenfor hotel- og serviceområdet.

Cykler, auto & transport: Reparation af cykler, knallerter, trailere og biler.

Køkken & ernæring: Køkkenværkstedet omfatter indkøb, opbevaring af madvarer, ernæringslære, tilberedning af mad, sundhed o.m.a.

Træværksted: Træværkstedet omfatter forståelse og brug af forskelligt værktøj til fremstilling af forskellige ting i træ, høvle, male mv.

Krea: I Krea kan man lære at sy, fremstille smykker, lave boligtilbehør af beton og meget andet.