STU                                                                 

Målgruppe

 • Sårbare unge med psykiske, sociale eller personlige udfordringer

Formålet

 • Ruste de unge til en bedre forståelse af samfundet
 • Udvikle de unges kompetencer til at bo i egen bolig - herunder blandt andet transporttræning
 • Styrke i sociale relationer og social dannelse
 • Hjælpe dem til at opretholde interesser/ hobbyer
 • Udvikle de unges faglige kompetencer
 • Afklare dem ift. branche/ jobfunktioner
 • Afklaring ift. uddannelse, beskæftigelse og job

Engagerende og praktisk undervisning

Det er vores erfaring at for at kunne lykkedes med målgruppen, er det essentielt, at vi tilbyder andre læringsoplevelser hver dag for de unge. Hele vores struktur og undervisning er derfor bygget op sådan, at der er mindst muligt klassisk undervisning, hvor de unge skal sidde stille og lytte i længere perioder. De unge får i stedet lov til at bruge deres hænder til praktiske gøremål o.m.a.

 • Værkstedforlagt undervisning med fokus på praktiske, teoretiske såvel som konkrete arbejdsopgaver
 • Ture ud af huset hvor de unge sammen lærer om samfundet, hvordan det fungerer praktisk, og hvordan de navigerer i det
 • Gruppebaseret undervisning i mindre hold hvor emner og temaer diskuteres sammen, og de unge også selv præsenterer oplæg med støtte fra underviserne

Individuelt uddannelsesforløb

Alle fag herunder den praktiske undervisning har fokus på at udvikle den enkeltes:

 • Personlige kompetencer
 • Sociale kompetencer
 • Faglige kompetencer

Mulighed for individuelle samtaler med misbrugskonsulent, metakognitiv konsulent, psykoterapeut/psykolog, kontaktperson/socialrådgiver.

Etablering af afklarende og opkvalificerende virksomhedspraktikker.

Der er hver dag gratis frokost på KeepGoing.
 

Undervisningaktiviteter

Skolefag: Vi afdækker niveauet og udvikler elevernes dansk- og matematikfærdigheder. Undervisningen foregår i små grupper eller individuelt.
Dette vil ofte foregå hos en af vores samarbejdspartnere AOF, VUC eller andet.

Idræt og motion: Vi afprøver forskellige former for idræt/motion.
Fælles træning i Go2fitness.

IT-grundkursus: De unge lærer at begå sig på internettet, og hvordan man bruger en computer.

Adapted Aggression Replacement Training (AART)/dialoggruppe: Eleverne bliver trænet i sociale færdigheder og evnerne til at kende og kontrollere indre frustrationer samt udvikling af evner til at overveje konsekvenserne af deres handlinger.
I dialoggruppen kan emnerne være tabuer (misbrug, ledighed, diagnoser, selvmord, ludomani, familieforhold mv.), sætte grænser, døgnrytme, interagere med andre, samfundsorientering mv. 

Boundervisning: De unge lærer færdigheder indenfor oprydning, tøjvask og rengøring, hygiejne, der transporttrænes og tales døgnrytme mv.

Mestrings- og metakognitivtforløb: Eleverne lærer nye tankestrategier og opøver mental styrke og handlekraft. Der undervises i forskellige mestringsstrategier ud fra de udfordringer, de unge har lige nu.
Undervisningen tjener det formål, at understøtte de unges fremtidige beskæftigelses- og uddannelsesvej.

Jobklub: CV, den gode jobsamtale, ansøgninger, arbejdsmarkedets forventninger, DISC, virksomhedsbesøg mv.
Herunder samfundsfag og arbejdsmarkedsforhold - Eleverne lærer, hvad det vil sige at bo i vores demokratiske land, hvordan man navigerer i samfundet og bruger borgerservice mv. 

Værksteder - det er muligt at være tilknyttet flere linjer gennem ugen

Hotel, turisme og service: Her arbejde med flere områder indenfor hotel- og serviceområdet.
Foregår på vores Hotel og Restaurant på Odden.

Auto-, træ-, cykel- og metalværksted: Reparation af cykler, knallerter, trailere og biler. Træværkstedet omfatter forståelse og brug af forskelligt værktøj til fremstilling af forskellige ting i træ, høvle, male mv.

Køkken & ernæring:  madlavning, rengøring, indkøb, madplaner, ernæringslære, hygiejnebevis, sundhed - undervisning ud fra sundhedsstyrelsens anbefalinger om sund kost, mad for fattigrøve mv.

Motion og sundhed/mental motivation: Fælles træning og individuel træning i Go2fitness. Herunder oplæg om hvordan man holder kroppen og sindet sundt.

Lager og logistik: Optælling, bestilling af nye varer og lagerstyring på KeepGoings cykelværksted.

Gratis månedskort til Go2fitness

Enkelfag på VUC/AOF mv., rejsekort til enkel fag/KeepGoing, AMU-opkvalificerende kurser, FVU mv. er inklusiv i forløbet og prisen.