STU - Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

KeepGoing STU - med udspring fra Roskilde.

KeepGoing er stor tilhænger af en social differentieret indsats.
Det mener vi godt kan implementeres i grupperegi med forskellige kandidater med forskellig baggrund og forskellige problemstillinger, hvorfor KeepGoing's STU er mixet med andre målgrupper som ressourceforløbsborgere, uddannelsesparate, aktivitetsparate mv.

Dette skaber, er vores erfaring, større progression hos den enkelte, højner mødestabiliteten, skaber sammenhold og udvikler social interageren, skaber rollemodeller mv.

KeepGoing STU  i trygge rammer med fagpersonale der er uddannet:

 • socialrådgiver
 • metakognitiv konsulent
 • misbrugskonsulent
 • psykolog
 • coach
 • ergoterapeut
 • certificeret AART instruktør (Adapted Aggression Replacement Training
 • NADA instruktør
 • i forskellige faglige praktiske brancher

Målgruppe

 • Psykisk sårbare unge, unge med diagnoser som borderline, paranoid-skizofren, skizotypisk sindslidelse mm., unge med udadreagerende adfærd, kriminalitetstruede unge, misbrugere, autister mv.

Formålet kan være

 • Ruste de unge til en bedre forståelse af samfundet
 • Udvikle de unges kompetencer til at bo i egen bolig - herunder blandt andet transporttræning
 • Styrke i sociale relationer og social dannelse
 • Hjælpe dem til at opretholde interesser/ hobbyer
 • Udvikle de unges faglige kompetencer
 • Afklare dem ift. branche/ jobfunktioner
 • Udvikling og afklaring og/eller beskrivelse af funktionsniveau og erhvervsevne
 • Afklaring ift. uddannelse, beskæftigelse og job
 • Virksomhedsplacering i praktik, job, småjob, uddannelse eller andet 

Engagerende og praktisk undervisning

Det er vores erfaring at for at kunne lykkedes med målgruppen, er det essentielt, at vi tilbyder andre læringsoplevelser hver dag for de unge. Hele vores struktur og undervisning er derfor bygget op sådan, at der er mindst muligt klassisk undervisning, hvor de unge skal sidde stille og lytte i længere perioder. De unge får i stedet lov til at bruge deres hænder til praktiske gøremål o.m.a.

 • Praktiskforlagt undervisning med fokus på praktiske, teoretiske såvel som konkrete arbejdsopgaver
 • Ture ud af huset hvor de unge sammen lærer om samfundet, hvordan det fungerer praktisk, og hvordan de navigerer i det
 • Gruppebaseret undervisning i mindre hold hvor emner og temaer diskuteres sammen, og de unge også selv præsenterer oplæg med støtte fra underviserne

Individuelt uddannelsesforløb

Alle fag herunder den praktiske undervisning har fokus på at udvikle den enkeltes:

 • Personlige kompetencer
 • Sociale kompetencer
 • Faglige kompetencer

Gratis frokost på alle mødedage

Gratis månedskort til Go2fitness

Undervisningaktiviteter

Skolefag: Vi afdækker niveauet og udvikler elevernes dansk- og matematikfærdigheder. Undervisningen foregår i små grupper eller individuelt.
Dette vil ofte foregå hos en af vores samarbejdspartnere AOF, VUC eller andet.

Idræt og motion: Vi afprøver forskellige former for idræt/motion.
Fælles træning i Go2fitness.

IT-grundkursus: De unge lærer at begå sig på internettet, og hvordan man bruger en computer.

Adapted Aggression Replacement Training (AART)/ dialoggruppe: Eleverne bliver trænet i sociale færdigheder og evnerne til at kende og kontrollere indre frustrationer samt udvikling af evner til at overveje konsekvenserne af deres handlinger.
I dialoggruppen kan emnerne være tabuer (misbrug, ledighed, diagnoser, selvmord, ludomani, familieforhold mv.), sætte grænser, døgnrytme, interagere med andre, samfundsorientering mv. 

Boundervisning: De unge lærer færdigheder indenfor oprydning, tøjvask og rengøring, hygiejne, der transporttrænes og tales døgnrytme mv.

Mestrings- og metakognitivtforløb: Eleverne lærer nye tankestrategier og opøver mental styrke og handlekraft. Der undervises i forskellige mestringsstrategier ud fra de udfordringer, de unge har lige nu.
Undervisningen tjener det formål, at understøtte de unges fremtidige beskæftigelses- og uddannelsesvej.

Jobklub: CV, den gode jobsamtale, ansøgninger, arbejdsmarkedets forventninger, DISCprofil, virksomhedsbesøg mv.
Herunder samfundsfag og arbejdsmarkedsforhold.
Eleverne lærer, hvad det vil sige at bo i vores demokratiske land, hvordan man navigerer i samfundet og bruger borgerservice mv. 

Praktisk opkvalificering

 • Køkken, sundhed, rengøring, lettere pedel- og viseværtopgaver og motion

Individuelt forløb

 • Mulighed for samtaler med psykolog
 • Mulighed for samtaler med metakognitiv konsulent
 • Mulighed for samtaler med misbrugskonsulent
 • Samtaler med fast jobcoach, kontaktperson og uddannelsescoach
 • Samtaler med socialrådgiver
 • Mulighed for samtaler og øvelser med ergoterapeut
 • NADA
 • Transporttræning og støtte til diverse møder, forskellige instanser, misbrugscenter, psykiatri mv. ved behov
 • Virksomhedsplacering i praktik, småjob, ordinær job eller uddannelse

Inklusiv i prisen er også:

 • Enkelfag på VUC/AOF eller andet 
 • Rejsekort til enkel fag og til KeepGoing
 • AMU-opkvalificerende kurser, FVU, hygiejnebevis mv.