STU - Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse            (Roskilde - KeepGoing forestår transporten til og fra hotellet)

Med udspring fra Roskilde og Odsherred.

Brancherettet STU på en rigtig arbejdsplads i trygge rammer med fagpersonale der er uddannet:

 • i hotel- og restaurantbranchen
 • socialrådgiver
 • metakognitiv- og misbrugskonsulent
 • psykolog/psykoterapeut
 • coach
 • sociolog
 • NADA instruktør
 • certificeret AART instruktør (Adapted Aggression Replacement Training

Målgruppe

 • Psykisk sårbare unge, unge med diagnoser som borderline, paranoid-skizofren, skizotypisk sindslidelse mm., unge med udadreagerende adfærd, kriminalitetstruede unge, misbrugere, autister mv.

Formålet kan være

 • Ruste de unge til en bedre forståelse af samfundet
 • Udvikle de unges kompetencer til at bo i egen bolig - herunder blandt andet transporttræning
 • Styrke i sociale relationer og social dannelse
 • Hjælpe dem til at opretholde interesser/ hobbyer
 • Udvikle de unges faglige kompetencer
 • Afklare dem ift. branche/ jobfunktioner
 • Afklaring ift. uddannelse, beskæftigelse og job
 • Virksomhedsplacering i praktik, job, småjob, uddannelse eller andet 

Engagerende og praktisk undervisning

Det er vores erfaring at for at kunne lykkedes med målgruppen, er det essentielt, at vi tilbyder andre læringsoplevelser hver dag for de unge. Hele vores struktur og undervisning er derfor bygget op sådan, at der er mindst muligt klassisk undervisning, hvor de unge skal sidde stille og lytte i længere perioder. De unge får i stedet lov til at bruge deres hænder til praktiske gøremål o.m.a.

 • Linjeforlagt undervisning med fokus på praktiske, teoretiske såvel som konkrete arbejdsopgaver
 • Ture ud af huset hvor de unge sammen lærer om samfundet, hvordan det fungerer praktisk, og hvordan de navigerer i det
 • Gruppebaseret undervisning i mindre hold hvor emner og temaer diskuteres sammen, og de unge også selv præsenterer oplæg med støtte fra underviserne

Individuelt uddannelsesforløb

Alle fag herunder den praktiske undervisning har fokus på at udvikle den enkeltes:

 • Personlige kompetencer
 • Sociale kompetencer
 • Faglige kompetencer

Gratis frokost på alle mødedage

Gratis månedskort til Go2fitness

Undervisningaktiviteter

Skolefag: Vi afdækker niveauet og udvikler elevernes dansk- og matematikfærdigheder. Undervisningen foregår i små grupper eller individuelt.
Dette vil ofte foregå hos en af vores samarbejdspartnere AOF, VUC eller andet.

Idræt og motion: Vi afprøver forskellige former for idræt/motion.
Fælles træning i Go2fitness.

IT-grundkursus: De unge lærer at begå sig på internettet, og hvordan man bruger en computer.

Adapted Aggression Replacement Training (AART)/dialoggruppe: Eleverne bliver trænet i sociale færdigheder og evnerne til at kende og kontrollere indre frustrationer samt udvikling af evner til at overveje konsekvenserne af deres handlinger.
I dialoggruppen kan emnerne være tabuer (misbrug, ledighed, diagnoser, selvmord, ludomani, familieforhold mv.), sætte grænser, døgnrytme, interagere med andre, samfundsorientering mv. 

Boundervisning: De unge lærer færdigheder indenfor oprydning, tøjvask og rengøring, hygiejne, der transporttrænes og tales døgnrytme mv.

Mestrings- og metakognitivtforløb: Eleverne lærer nye tankestrategier og opøver mental styrke og handlekraft. Der undervises i forskellige mestringsstrategier ud fra de udfordringer, de unge har lige nu.
Undervisningen tjener det formål, at understøtte de unges fremtidige beskæftigelses- og uddannelsesvej.

Jobklub: CV, den gode jobsamtale, ansøgninger, arbejdsmarkedets forventninger, DISCprofil, virksomhedsbesøg mv.
Herunder samfundsfag og arbejdsmarkedsforhold.
Eleverne lærer, hvad det vil sige at bo i vores demokratiske land, hvordan man navigerer i samfundet og bruger borgerservice mv. 

Linjer Roskilde:

 • Køkken, sundhed, rengøring og motion

Eleverne trænes og screenes på interne linjer og i undervisningen i Roskilde i en kortere periode til der opnås mødestabilitet og tryghed, hvorefter de deltager på Hotel & Restaurant Den Gyldne Hanes praktiske linjer.

Såfremt det viser sig, at eleven ikke ønsker eller er egnet til hotellinjerne, forbliver eleven på linjer og i undervisningen i Roskilde, indtil der er etableret ordinær praktik eller andet.

Hotellinjer på hotel & restaurant Den Gyldne Hane:

KeepGoing forestår transporten til og fra hotellet. 

 • Hotel/kontor- administrative opgaver, bestilling af varer, bookning af lokaler/værelser, SoMe indlæg, receptionistopgaver mv.
 • Restaurant - kundebetjening, servering, rydde af og dække borde mv.
 • Køkken - madlavning, opvask, hakke/snitte og bestille varer, budget mv.
 • Rengøring - rengøring af værelser, skifte linned, bestille rengøringsartikler og vande blomster mv.
 • Ejendomsadministrator/vicevært/håndværker - vedligehold af indvendige lokaler og inventar, vedligehold af udvendige områder, lettere reparationer af møbler, male mv.

Det er muligt at mixe linjerne gennem ugen/ forløbet.

Individuelt forløb

 • Mulighed for samtaler med psykoterapeut/ psykolog
 • Mulighed for samtaler med metakognitiv terapeut
 • Mulighed for samtaler med misbrugskonsulent
 • NADA
 • Samtaler med fast Jobcoach/kontaktperson
 • Samtaler med socialrådgiver
 • Transporttræning og støtte til diverse møder, forskellige instanser, misbrugscenter, psykiatri mv. ved behov
 • Virksomhedsplacering i praktik, småjob, fleksjob eller uddannelse

Enkelfag på VUC/AOF mv., rejsekort til enkel fag/KeepGoing, AMU-opkvalificerende kurser, FVU mv. er inklusiv i forløbet og prisen.