Vejen til en styrket fremtid på arbejdsmarkedet

Om projektet

Vi har fået tildelt midler fra Styrelsen fra Arbejdsmarkeds pulje til reintegration af sindslidende og psykisk syge på arbejdsmarkedet. Vi starter derfor i 2020 et projekt, der sikrer borgere med psykisk sygdom/sindslidelser den hurtigste og mest effektive vej tilbage på arbejdsmarkedet.  Projektet vil tage udgangspunkt i den nyeste forskning og evidens fra STAR og andre projekter, der viser, at "virkeligheden og medarbejderen virker."

Tidshorisont

Projektet løber fra medio januar 2020 til primo august 2021. Medio januar vil det første hold a' 10 borgere starte.  Vi har et løbende optag, hvorfor der hver 4. uge starter et nyt hold. 

For at sikre et individuelt tilrettelagt og relevant forløb med mere intensiv støtte til fastholdelse og motivation for deltagelse i projektet vil vi tilbyde individuelle forløb og mindre hold, hvor deltagernes behov for støtte, i højere grad, vil kunne blive tilgodeset således, at borgernes potentiale for at blive integreret på arbejdsmarkedet styrkes.

Tidslinje for projektet