Helheden
  Job/uddannelsesrettet helhedsorienteret forløb §91      (Roskilde - KeepGoing forestår transporten til og fra hotellet)

Med udspring fra Roskilde og Odsherred.

Brancherettet helhedsorienteret forløb på en rigtig arbejdsplads i trygge rammer med fagpersonale der er uddannet:  

 • i hotel- og restaurantbranchen 
 • socialrådgiver
 • metakognitiv- og misbrugskonsulent
 • psykolog/psykoterapeut
 • coach
 • sociolog
 • NADA instruktør
 • certificeret AART instruktør (Adapted Aggression Replacement Training

KeepGoing forestår al transport til og fra hotellet.

  Målgruppe

 • Psykisk sårbare borgere, borgere med diagnoser som borderline, paranoid-skizofren, skizotypisk sindslidelse mm., borgere med udadreagerende adfærd, kriminalitetstruede borgere, kriminelle, misbrugere, autister mv., der har behov for en skånsom, længerevarende og særlig indsats
 • Borgere der har brug for nyorientering i forhold til job/uddannelse på grund af helbredsmæssige skånebehov
 • Borgere med behov for en særlig tværfaglig indsats og udvikling af arbejdsevnen og/eller afklaring af erhvervsevne og funktionsniveau
 • Borgere med langvarig ledighed der har brug for en særlig håndholdt virksomhedsrettet indsats

Formål

Formålet med indsatsen kan eksempelvis være:

 • Borgeren opnår ressourcer i tilstrækkelig grad til at kunne gennemføre en FGU eller en ungdomsuddannelse
 • Tilbagevenden eller tilknytning til arbejdsmarkedet i ordinært arbejde
 • Etablering af ordinære løntimer (småjob)
 • Udvikling mod fleksjob
 • Løntilskud med henblik på ordinær beskæftigelse
 • Vurdering og afklaring af arbejdsevnen/ funktionsniveau

Borgeren opnår følgende i forløbet

 • Øget personlige og sociale kompetencer
 • Øget selvværd og trivsel
 • Redskaber til at mestre eget liv
 • Bedre fysisk og psykisk tilstand
 • Retning i forhold til arbejdsliv
 • En samlet vurdering af funktions- og arbejdsevne efter aftale med Jobcenter
 • Færdigheder i at anvende Jobnet herunder Min Plan
 • Udarbejde Jobnet CV samt kompetence CV

Gratis frokost på alle mødedage

Gratis månedskort til Go2fitness

Linjer

På linjerne arbejdes der med optræning af arbejdskompetencer og udvikling af arbejdsevnen i et trygt og rummeligt miljø.

Linjerne bruges tillige til at optræne fremmødestabilitet og sociale færdigheder forud for en virksomhedspraktik eller 

Borgeren trænes og screenes på interne linjer og i undervisningen i Roskilde i en kortere periode til der opnås mødestabilitet, hvorefter de deltager på Hotel & Restaurant Den Gyldne Hanes praktiske linjer.
KeepGoing forestår transporten til og fra hotellet.

Såfremt det viser sig, at borger ikke ønsker eller er egnet til hotellinjerne, forbliver borger på linjer og i undervisningen i Roskilde, indtil der er etableret ordinær praktik eller andet.

Linjer Roskilde: 

 • Køkken, sundhed, rengøring og motion

Hotellinjer på hotel & restaurant Den Gyldne Hane:

 • Hotel/kontor- administrative opgaver, bestilling af varer, bookning af lokaler/værelser, SoMe indlæg, receptionistopgaver mv.
 • Restaurant - kundebetjening, servering, rydde af og dække borde mv.
 • Køkken - madlavning, opvask, hakke/snitte og bestille varer, budget mv.
 • Rengøring - rengøring af værelser, skifte linned, bestille rengøringsartikler og vande blomster mv.
 • Ejendomsadministrator/vicevært/håndværker - vedligehold af indvendige lokaler og inventar, vedligehold af udvendige områder, lettere reparationer af møbler, male mv.

Det er muligt at mixe linjerne gennem ugen/ forløbet.


Individuelt forløb

 • Mulighed for samtaler med psykoterapeut/ psykolog
 • Mulighed for samtaler med metakognitiv terapeut
 • Mulighed for samtaler med misbrugskonsulent
 • NADA
 • Samtaler med fast Jobcoach
 • Samtaler med socialrådgiver
 • Transporttræning og støtte til diverse møder, forskellige instanser, misbrugscenter, psykiatri mv. ved behov
 • Virksomhedsplacering i praktik, småjob, fleksjob eller uddannelse 

Gruppeforløb

 • Jobklub - herunder Jobnet CV, mini-disc profil, ABC jobstrategi, kompetence CV og Min Plan
 • Psykoedukation/ mestringsstrategi ved psykolog
 • Metakognitive strategier
 • Mindre metakognitive misbrugshold
 • AART (angermanagement) og dialoggruppe
 • Virksomhedsbesøg
 • Motion og sundhed/ mental sundhed
 • Træning i Go2fitness