Helheden
Job/uddannelsesrettet helhedsorienteret forløb §91 

Helhedsorienteret forløb i trygge rammer med fagpersonale der er uddannet:  

 • socialrådgiver
 • metakognitiv konsulent
 • misbrugskonsulent
 • psykolog
 • coach
 • certificeret AART instruktør (Adapted Aggression Replacement Training
 • NADA instruktør
 • i forskellige faglige praktiske brancher

  Målgruppe

 • Psykisk sårbare , kandidater med diagnoser som borderline, paranoid-skizofren, skizotypisk sindslidelse mm., kandidater med udadreagerende adfærd, kriminalitetstruede, kriminelle, misbrugere, autister mv., der har behov for en skånsom, længerevarende og særlig indsats
 • Kandidater der har brug for nyorientering i forhold til job/uddannelse på grund af helbredsmæssige skånebehov
 • Kandidater med behov for en særlig tværfaglig indsats og udvikling af arbejdsevnen og/eller afklaring af erhvervsevne og funktionsniveau
 • Kandidater med langvarig ledighed der har brug for en særlig håndholdt virksomhedsrettet eller uddannelsesrettet indsats

Formål

Formålet med indsatsen kan eksempelvis være:

 • Opnå ressourcer i tilstrækkelig grad til at kunne gennemføre en FGU eller en ungdomsuddannelse
 • Tilbagevenden eller tilknytning til arbejdsmarkedet i ordinært arbejde
 • Etablering af ordinære løntimer (småjob)
 • Løntilskud med henblik på ordinær beskæftigelse
 • Vurdering og afklaring af arbejdsevnen/ funktionsniveau

Kandidaten opnår blandt andet følgende i forløbet

 • Øget personlige og sociale kompetencer
 • Øget selvværd og trivsel
 • Redskaber til at mestre eget liv
 • Bedre fysisk og psykisk tilstand
 • Retning i forhold til arbejdsliv
 • En samlet vurdering af funktions- og arbejdsevne efter aftale med Jobcenter
 • Færdigheder i at anvende Jobnet herunder Min Plan
 • Udarbejde Jobnet CV samt kompetence CV

Gratis månedskort til Go2fitness 

Praktisk værksted - kun i Roskilde

(kan indeholde madlavning, små reparationer in house, skifte pærer, hænge billeder op, rengøring mv.)

Individuelt forløb

 • Mulighed for samtaler med psykolog
 • Mulighed for samtaler med metakognitiv konsulent
 • Mulighed for samtaler med misbrugskonsulent
 • Samtaler med fast Jobcoach/uddannelsescoach
 • Samtaler med socialrådgiver
 • NADA
 • Transporttræning og støtte til diverse møder, forskellige instanser, misbrugscenter, psykiatri mv. ved behov
 • Virksomhedsplacering i praktik, småjob, fleksjob eller uddannelse mv.

Gruppeforløb

 • Jobklub - herunder Jobnet CV, mini-disc profil, ABC jobstrategi, kompetence CV og Min Plan
 • Psykoedukation/ meta- og mestringsstrategi ved psykolog
 • AART (angermanagement)
 • Virksomhedsbesøg
 • Træning i Go2fitness