Helheden
  Job/uddannelsesrettet helhedsorienteret forløb §91      (Roskilde Kommune)

  Målgruppe

 • Psykisk sårbare borgere, borgere med diagnoser som borderline, paranoid-skizofren, skizotypisk sindslidelse mm., borgere med udadreagerende adfærd, kriminalitetstruede borgere, kriminelle, misbrugere, autister mv., der har behov for en skånsom, længerevarende og særlig indsats
 • Borgere der har brug for nyorientering i forhold til job/uddannelse på grund af helbredsmæssige skånebehov
 • Borgere med behov for en særlig tværfaglig indsats og udvikling af arbejdsevnen og/eller afklaring af erhvervsevne og funktionsniveau
 • Borgere med langvarig ledighed der har brug for en særlig håndholdt virksomhedsrettet indsats

Formål

Formålet med indsatsen kan eksempelvis være:

 • Borgeren opnår ressourcer i tilstrækkelig grad til at kunne gennemføre en FGU eller en ungdomsuddannelse
 • Tilbagevenden eller tilknytning til arbejdsmarkedet i ordinært arbejde
 • Etablering af ordinære løntimer (småjob)
 • Udvikling mod fleksjob
 • Løntilskud med henblik på ordinær beskæftigelse
 • Vurdering af arbejdsevnen/ funktionsniveau

Borgeren opnår følgende i forløbet

 • Øget personlige og sociale kompetencer
 • Øget selvværd og trivsel
 • Redskaber til at mestre eget liv
 • Bedre fysisk og psykisk tilstand
 • Retning i forhold til arbejdsliv
 • En samlet vurdering af funktions- og arbejdsevne efter aftale med Jobcenter
 • Færdigheder i at anvende Jobnet herunder Min Plan
 • Udarbejde Jobnet CV samt kompetence CV

Gratis frokost på alle mødedage

Gratis månedskort til Go2fitness

Værksteder

På værkstederne arbejdes der med optræning af arbejdskompetencer og udvikling af arbejdsevnen i et trygt og rummeligt miljø.

Værkstederne bruges tillige til at optræne fremmødestabilitet og sociale færdigheder forud for en virksomhedspraktik eller ansættelse I eksempelvis løntilskud, småjob eller fleksjob.

For borgere hvor virksomhedspraktik ikke har været muligt at etablere I forbindelse med behov for en afklaring af arbejdsevnen, kan der aftales individuelle udviklingsforløb på KeepGoings værksteder. Borgeren afprøves bredt indenfor områder der er forenelige med borgerens skånehensyn.

Indholdet af arbejdsopgaverne afspejler så vidt muligt sammenlignende opgaver, som kan udføres på det ordinære arbejdsmarkedet.


 • Værksteder - det er muligt at være tilknyttet flere linjer gennem ugen

  Hotel, turisme og service: Her arbejde med flere områder indenfor hotel- og serviceområdet.
  Foregår på vores Hotel og Restaurant på Odden.

  Auto-, træ-, cykel- og metalværksted: Reparation af cykler, knallerter, trailere og biler. Træværkstedet omfatter forståelse og brug af forskelligt værktøj til fremstilling af forskellige ting i træ, høvle, male mv.

  Køkken & ernæring: madlavning, rengøring, indkøb, madplaner, ernæringslære, hygiejnebevis, sundhed - undervisning ud fra sundhedsstyrelsens anbefalinger om sund kost, mad for fattigrøve mv.

  Motion og sundhed/mental motivation: Fælles træning og individuel træning i Go2fitness. Herunder oplæg om hvordan man holder kroppen og sindet sundt.

  Lager og logistik: Optælling, bestilling af nye varer og lagerstyring på KeepGoings cykelværksted.

Individuelt forløb

 • Mulighed for samtaler med psykoterapeut/ psykolog
 • Mulighed for samtaler med metakognitiv terapeut
 • Mulighed for samtaler med misbrugskonsulent
 • NADA
 • Samtaler med fast Jobcoach
 • Samtaler med socialrådgiver
 • Transporttræning og støtte til diverse møder, forskellige instanser, misbrugscenter, psykiatri mv. ved behov

Gruppeforløb

 • Jobklub - herunder Jobnet CV, mini-disc profil, ABC jobstrategi, kompetence CV og Min Plan
 • Psykoedukation/ mestringsstrategi ved psykolog
 • Metakognitive strategier
 • Mindre metakognitive misbrugshold
 • AART (angermanagement) og dialoggruppe
 • Virksomhedsbesøg
 • Motion og sundhed/ mental sundhed
 • Træning i Go2fitness