Helheden
  Job/uddannelsesrettet helhedsorienteret forløb §91                                      (Roskilde Kommune)

  Målgruppe

 • Psykisk sårbare unge og voksne tilkendt blandt andet ressourceforløb, der har behov for en skånsom, længerevarende og støttende rehabiliteringsindsats
 • Borgere der har brug for nyorientering i forhold til job/uddannelse på grund af helbredsmæssige skånebehov
 • Borgere med behov for en særlig tværfaglig indsats og udvikling af arbejdsevnen
 • Borgere med langvarig ledighed der har brug for en særlig håndholdt virksomhedsrettet indsats

Formål

Formålet med indsatsen kan eksempelvis være:

 • Borgeren opnår ressourcer i tilstrækkelig grad til at kunne gennemføre en FGU eller en ungdomsuddannelse
 • Tilbagevenden til arbejdsmarkedet i ordinært arbejde
 • Etablering af ordinære løntimer (småjob)
 • Udvikling mod fleksjob
 • Løntilskud med henblik på ordinær beskæftigelse
 • Vurdering af arbejdsevnen

Borgeren opnår følgende i forløbet

 • Øget personlige og sociale kompetencer
 • Øget selvværd og trivsel
 • Redskaber til at mestre eget liv
 • Bedre fysisk og psykisk tilstand
 • Retning i forhold til arbejdsliv
 • En samlet vurdering af funktions- og arbejdsevne efter aftale med Jobcenter
 • Færdigheder i at anvende Jobnet herunder Min Plan
 • Udarbejde Jobnet CV samt kompetence CV


Værksteder

På værkstederne arbejdes der med optræning af arbejdskompetencer og udvikling af arbejdsevnen i et trygt og rummeligt miljø.

Værkstederne bruges tillige til at optræne fremmødestabilitet og sociale færdigheder forud for en virksomhedspraktik eller ansættelse I eksempelvis løntilskud, småjob eller fleksjob.

For borgere hvor virksomhedspraktik ikke har været muligt at etablere I forbindelse med behov for en afklaring af arbejdsevnen, kan der aftales individuelle udviklingsforløb på KeepGoings værksteder. Borgeren afprøves bredt indenfor områder der er forenelige med borgerens skånehensyn.

Indholdet af arbejdsopgaverne afspejler så vidt muligt sammenlignende opgaver, som kan udføres på det ordinære arbejdsmarkedet.

Individuelt forløb

 • Samtaler med psykoterapeut
 • NADA
 • Samtaler med fast Jobcoach
 • Samtaler med socialrådgiver
 • Transporttræning og støtte til diverse møder, forskellige indstandser, misbrugscenter, psykiatri mv. ved behov

Gruppeforløb

 • Jobklub - herunder Jobnet CV, mini-disc profil, ABC jobstrategi, kompetence CV og Min Plan
 • Psykoedukation/ mestringsstrategi
 • Metakognitive strategier
 • AART og dialoggruppe
 • Virksomhedsbesøg
 • Motion og sundhed
 • Træning i Go2fitness