Virksomhedskonsulent

Virksomhedskonsulent med socialfaglig profil søges med udspring fra Roskilde

Vi udvider vores virksomhedsteam, så vil du være en del af et energifyldt hus med masser af humor, hvor to dage aldrig er ens, så skal du søge denne spændende stilling.

KeepGoing ApS er en socialøkonomisk privat aktør indenfor blandt andet beskæftigelsesområdet. Vi samarbejder med kommuner om indsatser og støtte til borgere, hvor målet er uddannelse eller beskæftigelse.

Borgerne er blandt andet karakteriseret ved psykiatriske diagnoser såsom borderline, skizofreni og angst samt forstyrrelser indenfor autismespekteret.

Din profil:

 • Du skal brænde for at arbejde med unge, der befinder sig i en udsat situation
 • Du kan skabe jobs
 • Du har et stort virksomhedsnetværk
 • Du har en socialfaglig baggrund/profil
 • Du arbejder ud fra en styrkebaseret og ressourceudviklende tilgang
 • Du har erfaring med og indsigt i beskæftigelsesområdet - herunder relevant lovgivning jf. LAB og LAS m.m.
 • Din arbejdsstil er struktureret samt handlings- og resultatorienteret
 • Du er hjælpsom, har god tiltro til egne evner og har gode mundtlige og skriftlige formuleringsevner
 • Du er omstillingsparat og kan navigere i at varetage flere forskellige opgaveløsninger
 • Du har kørekort og egen bil til rådighed

Dine arbejdsopgaver vil bestå af:

 • Skabe jobåbninger og støtte borgere i deres vej mod arbejdsmarkedet
 • Undervise i jobklub - herunder CV på Jobnet mv.
 • Fungere som mentor/socialpædagogisk bistand

Der er tale om en fuldtidsstilling med tiltrædelse 1. marts 2020.

Ved spørgsmål kan der rettes henvendelse til Personale- og Driftschef Jeanette Jansen på tlf.: 5126 8064.

Ansøgning samt CV og vellignende foto skal være Direktør Mitzi Hammersholt mitzi@keepgoing.dk i hænde senest søndag den 26. januar 2020.

Ansættelsessamtaler vil forestå den 28. og 29. januar 2020.