Psykolog

Psykolog søges 1-2 dage ugentligt til konsulentvirksomhed i Roskilde

Vil du være en del af et energifyldt hus med masser af humor, hvor to dage aldrig er ens?

KeepGoing ApS er en privat aktør indenfor beskæftigelsesområdet. Vi samarbejder med jobcentre om indsatser og støtte til borgere, hvor målet er uddannelse eller beskæftigelse.

Vi er en virksomhed i vækst, og vi søger en ny kollega, der er interesseret i at være med i vores udvikling.

Dine arbejdsopgaver vil bestå af

Din opgave bliver at støtte en bred gruppe af ledige og sygemeldte kandidater i at øge deres trivsel. Formålet er at opkvalificere og udvikle funktionsevnen, således der kan etableres tilknytning til arbejdsmarkedet i form af job, praktik eller uddannelse.

  • Tværfaglige møder med relevante instanser samt visitationssamtaler
  • Ugentlige individuelle samtaler med henblik på at støtte den enkelte borger mod arbejdsmarkedet
  • Journalisering til brug for statusskrivelser og udvidede afslutningsbeskrivelser af borgerens progression samt evt. yderligere progressionsmuligheder.
  • Faglig undervisning og sparring af medarbejderne internt
  • Holdundervisning af borgere i blandt andet smertehåndtering og psykoedukation.

Målgruppe

Aktivitetsparate borgere under og over 30 år - på nuværende tidspunkt primært unge under 30 år.

Borgerne er blandt andet karakteriseret ved psykiatriske diagnoser såsom borderline, skizofreni og angst samt forstyrrelser indenfor autismespekteret.

Kompetencer

Du er uddannet cand.psych. og har tilegnet dig:

  • Erfaring med beskæftigelsesrettede støttende samtaler
  • Erfaring med undervisning og udvikling af medarbejdergrupper
  • En forståelse for KeepGoings mål og virke med borgerne indenfor beskæftigelsesområdet

Du skal have interesse i at varetage gruppeundervisning i emner som eksempelvis psykoedukation. Vi arbejder ud fra, og det er klart en fordel, hvis du har erfaring i at anvende kognitiv adfærdsterapi og/eller ACT.

Som person er du robust, empatisk og har et positivt mindset. Din arbejdsstil er struktureret samt handlings- og resultatorienteret. Du er hjælpsom, har god tiltro til egne evner og har gode mundtlige og skriftlige formuleringsevner.

Der er mulighed for ansættelse til start 1-2 dage om ugen eller freelance.

Tiltrædelse hurtigst muligt.

Ved spørgsmål kan der rettes henvendelse til daglig leder Jeanette Jansen på tlf.: 5126 8064

Ansøgning samt CV og vellignende foto skal være direktør Mitzi Hammersholt mitzi@keepgoing.dk i hænde senest søndag den 3. februar 2019.