Pædagogisk værkstedsmedarbejder/pedel

Pædagogisk værkstedsmedarbejder/pedel til KeepGoing, Roskilde

Vi søger en værkstedsmedarbejder/pedel 15-20 timer ugentligt med mulighed for stigning i tid, da vores nuværende medarbejder skal arbejde andet sted i vores organisation.
Så hvis du vil være en del af et energifyldt hus med masser af humor - til tider lidt i overkanten vil nogen mene 😉, og hvor to dage aldrig er ens, så skal du søge denne spændende stilling.

KeepGoing er en socialøkonomisk virksomhed, der arbejder med og for borgere, der befinder sig i en udsat situation. Dem vi med stolthed får ud på arbejdsmarkedet er blandt andet karakteriseret ved psykiatriske diagnoser såsom borderline, skizofreni og angst samt forstyrrelser indenfor autismespekteret.
Vi har en social mission og geninvesterer med henblik på at skabe bedre vilkår for målgruppen.

Du kunne være pædagog, eller have erfaring med arbejdet omkring sårbare borger, med en baggrund som håndværker og gerne med kendskab til lettere reparation af cykler, træmøbler mv.

Stillingen består primært af praktiske håndværksmæssige opgaver sammen med borgerne på vores cykel- og træværksted samt småreparationer i vores bygning i Roskilde.

Vi ønsker en ny værkstedsmedarbejder/pedel med følgende faglige- og personlige kompetencer:

 • Håndværksmæssig erfaring og derudover uddannet pædagog, socialrådgiver eller anden erfaring med arbejdet omkring sårbare borgere
 • Lyst og kompetencer til at arbejde sammen med og inddrage borgerne på værkstedet
 • Du kan se dig selv i et tæt tværfagligt samarbejde med resten af huset som tovholder for det daglige beskæftigelsestilbud
 • Lyst til at arbejde med kontaktpersonsrollen herunder lettere skriftlig status på borgerne
 • Gode kommunikations- og formidlingsevner
 • Personlig engageret, selvstændig og handlingsorienteret
 • Anerkendende, empowermentbaseret og ressourcefokuseret tilgang
 • Fleksibel og kan omsætte opnåede kompetencer i praksis
 • Vandt til og god til hurtige retningsskrift i opgaverne
 • Stort overblik og masser af positiv energi at dele ud af
 • Du har kørekort og egen bil til rådighed i jobbet

Ansøgere må forvente at blive anmodet om, at der skal indhentes straffeattest.

For spørgsmål kan Daglig Leder Tania Boutaiba kontaktes pr. mail tb@keepgoing.dk

Tiltrædelse hurtigst muligt.
Ansøgning samt CV og vellignende foto skal være Direktør Mitzi Hammersholt
mitzi@keepgoing.dk i hænde senest søndag den 8/11 2020.