Obligatoriske fag


Temadage

Dagene vil have fokus på nyheder og samfundsviden samt:

  • Ture ud af huset
  • Virksomhedsbesøg
  • Debatter om emner som kunne præge hverdagen - misbrug, ludomani, døgnrytme mv.
  • Kulturelle oplevelser

Idræt og motion

Vi afprøver forskellige former for idræt/motion: Løb, cykling, forhindringsløb, kombineret løb og cykling, badminton, volleyball, basketball, fodbold, håndbold, golf, bordtennis mm.

Formålet er at skabe interesse og glæde for kropslig udfoldelse.

Fitnesscenter Go2Fitness

Alle tilknyttet KeepGoing STU tilbydes et månedskort til Go2Fitness, hvor vi også træner samlet ugentligt.

Job- og uddannelsesklub

CV, ansøgning, job- og uddannelsesfokus

Botræning

Eleverne lærer færdigheder indenfor oprydning, tøjvask og rengøring. Botræning er en del af uddannelsen, så eleverne kan rustes i at klare de opgaver, der er i egen bolig.

  • Budgetplanlægning
  • Indkøb
  • Madlavning
  • Rengøring
  • Tøjvask

AART

AART står for Adapted Aggression Replacement Training. I AART bliver borgerne trænet i sociale færdigheder, evnen til at kende og kontrollere vredesudbrud, samt udvikling af borgernes evner til at overveje konsekvenserne af sine handlinger. Der er et stort fokus på social indlæringsteori, og meget af træningen foregår via rollespil.

IT Grundkursus

Borgere får et basalt IT grundniveau, såsom at bruge NemID, kendskab til borger.dk, hvordan man søger efter information og basal IT sikkerhed. 

Arbejdsmarkedsforhold

Borgerne vil få en indsigt i krav, vilkår, forventninger på arbejdermarkedet. Det inkluderer arbejdsmiljø, fagforeninger, arbejdsgiver, tillidsrepræsentant, arbejdsskade, læs en lønseddel mv.