Mentorstøtte/kørselsmentor §167

Målgruppe

  • Psykiske udviklingsforstyrrelser
  • Sinds- og psykiatriske lidelser
  • Kriminalitetstruede, kriminelle, misbrugere, hjemløse mv.

Vi skaber resultater fordi

  • Vi sikrer milepæle i borgerens liv, der relaterer sig til job og uddannelse
  • Vi går sammen med borgeren og ikke foran
  • Vi stiller kærlige krav til borgeren
  • Vi styrker samarbejdet mellem den unge og uddannelsesinstitutionerne
  • Vi styrker samarbejdet mellem borgeren og erhvervslivet
  • Vi gør det, vi siger i en troværdig relation mellem borger, os og kommunen

80% aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og unge på uddannelseshjælp afsluttes til job, mulighed for job via virksomhedspraktik eller uddannelse.

Mentortilbud kombineret med socialpædagogisk bistand

Når serviceloven og beskæftigesesloven med fordel kan spille sammen. For borgere med særligt sammensatte komplekse problemstillinger kan der med fordel udarbejdes en samlet plan for den individuelle støtte. Dette kan sikre, at borgeren oplever et løft hele vejen omkring sig og særligt den beskæftigelsesrettet indsats styrkes markant.

Udslusnings- og udskrivningsmentor

Vi tilbyder særlige forløb for borgere som enten står foran løsladelse fra fængsel eller udskrivning fra psykiatrisk afdeling. Vi tilbyder indsatser, der styrker borgerens vej tilbage til et liv uden kriminalitet og stofmisbrug samt forebyggelse af indlæggelser på psykiatriske afdelinger. Nogle borgere er udfordret på alle parametre og andre på enkelte.