Mentorstøtte/ kørselsmentor §167

Målgruppe

  • Psykiske udviklingsforstyrrelser
  • Sinds- og psykiatriske lidelser
  • Kriminalitetstruede, kriminelle, misbrugere, hjemløse mv.

Vi skaber resultater fordi

  • Vi sikrer milepæle i kandidatens liv, der relaterer sig til job og uddannelse
  • Vi går sammen med kandidaten og ikke foran
  • Vi stiller kærlige krav til borgeren
  • Vi styrker samarbejdet mellem den unge og uddannelsesinstitutionerne
  • Vi styrker samarbejdet mellem kandidaten og erhvervslivet
  • Vi gør det, vi siger i en troværdig relation mellem kandidat, os og kommunen

80% af KeepGoing's aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og unge på uddannelseshjælp afsluttes til job, mulighed for job via virksomhedspraktik eller uddannelse.

Mentortilbud kombineret med socialpædagogisk bistand

Når serviceloven og beskæftigelsesloven med fordel kan spille sammen. For kandidater med særligt sammensatte komplekse problemstillinger kan der med fordel udarbejdes en samlet plan for den individuelle støtte. Dette kan sikre, at kandidaten oplever et løft hele vejen omkring sig og særligt den beskæftigelsesrettet indsats styrkes markant.

Udslusnings- og udskrivningsmentor

Vi tilbyder særlige forløb for kandidater, som enten står foran løsladelse fra fængsel eller udskrivning fra psykiatrisk afdeling. Vi tilbyder indsatser, der styrker kandidatens vej tilbage til et liv uden kriminalitet og stofmisbrug samt forebyggelse af indlæggelser på psykiatriske afdelinger. Nogle kandidater er udfordret på alle parametre og andre på enkelte.