STAR-team

Roller og opgaver

Daglig leder

Jeanette Jansen

Opgaver

At alle forstår hvad deres opgaver er, hvilken forventninger til arbejdsindsats, målsætninger og tidsrammer

At de aftalte målsætninger/opgaver løses i forhold til forventninger

At orientere projektlederen efter aftale og med faste intervaller omkring fremdriften for at sikre forventningerne styres.

At identificere og registrere relevante emner & risici i teamet og viderebringe dem til projektleder så de kan vurderes

Teamleder for kontaktpersoner

Susan Sølberg

Opgaver:

På statusmødet identificerer og registrere relevante emner & risici i teamet og viderebringe dem til Emilie, så de kan vurderes

Teamleder for kontaktpersonerne og sørger for overholdelse & løsning af aftaler såsom KIP, samtykkeerklæringer, oprettelse i COWI skema og uploadet borgerens relevante information til SP mv.

Referent på statusmødet

FAST KONTAKTPERSON

Kristina, Michael & Susan

Opgaver 

Individuelle møder med borgeren som fast kontaktperson/mentor & hjemmevejleder. 

Identificering af ressourcer og barrierer ifh.t. arbejdsmarkedet samt evaluering af progression igennem dialogværktøjet

Koordinerende funktion og akutte indsatser

Hjemmevejledning så personlige forhold ift. at komme ind på arbejdsmarkedet nedbrydes

Coaching, vejledning, støtte og fastholdelse i projektforløb og på virksomheden

Match, etablering og opfølgning i virksomhedspraktik/job

Varetagelse af virksomhedskontakten og opfølgning af borger og leder

Deltagelse i statusmøder og evalueringer

VIRKSOMHEDSKONSULENT

Mie Hovbank

Opgaver:

Matche borgere i praktik/arbejde, behovsanalyse i samarbejde med virksomhedsledelse igennem jobcarving, opkvalificering og undervisning af virksomhedsledelse, undervisning i jobklub, individuelle samtaler med borger, opbygge og vedligeholde virksomhedsnetværk, facilitere gå-hjemmøder & peer-to-peer netværk.

Opgaverne inkluderer at besøge 100 virksomheder på 100 dage vil blive gennemført med henblik på, at udbrede kendskabet til målgruppens ressourcer blandt lokale virksomheder.

PSYKOLOG OG METAKOGNITIV TERAPEUT

Marianne Boje Andersen

Opgaver:

Individuelle psykologsamtaler: Samtalerne tager udgangspunkt i de udfordringer borgeren har set i forhold til en tilknytning eller tilbagevenden til arbejdsmarkedet

Mestringsstrategier: Undervisning med henblik på at borgerne får indsigt og viden om deres psykiske lidelse. Herunder ligeledes undervisning i kommunikationstræning og problemløsning med henblik på at styrke borgerens egen forståelse, lidelsens symptomer, øget evne til at tackle livet og mindske risiko for tilbagefald

Mindfulness: Træning og værktøjer til at være til stede og minimere stress, angst og bekymringer med henblik på et højere mentalt velvære

Metakogntiv undervisning:  omstrukturere begrænsede overbevisninger om borgerens eget værd samt aktuelle problematikker.

NADA

Malene Sofie Højland

Opgaver:

Understøtter og supplerer det psykoterapeutiske arbejde. Særligt virksomt ved angst, søvnløshed, abstinenser, stoftrang og anspændthed