STAR-team

Roller og opgaver

Daglig leder

Camilla Holst

Opgaver:

At alle forstår hvad deres opgaver er, hvilken forventninger til arbejdsindsats, målsætninger og tidsrammer.

At de aftalte målsætninger/opgaver løses i forhold til forventninger.

At orientere projektlederen efter aftale og med faste intervaller omkring fremdriften for at sikre forventningerne styres.

At identificere og registrere relevante emner & risici i teamet og viderebringe dem til projektleder så de kan vurderes.

På statusmødet identificerer og registrere relevante emner & risici i teamet og viderebringe dem til Emilie, så de kan vurderes.

Teamleder for kontaktpersonerne og sørger for overholdelse & løsning af aftaler såsom KIP, samtykkeerklæringer, oprettelse i COWI skema og uploadet borgerens relevante information til SP mv.

Referent på statusmødet.

FAST KONTAKTPERSON

Kristina, Cathrine, Lene, Camilla

Opgaver:

Individuelle møder med borgeren som fast kontaktperson/mentor & hjemmevejleder. 

Identificering af ressourcer og barrierer ifh.t. arbejdsmarkedet samt evaluering af progression igennem dialogværktøjet.

Koordinerende funktion og akutte indsatser.

Hjemmevejledning så personlige forhold ift. at komme ind på arbejdsmarkedet nedbrydes.

Coaching, vejledning, støtte og fastholdelse i projektforløb og på virksomheden.

Match, etablering og opfølgning i virksomhedspraktik/job.

Varetagelse af virksomhedskontakten og opfølgning af borger og leder.

Deltagelse i statusmøder og evalueringer.

VIRKSOMHEDSKONSULENT

Kristina, Camilla, Malene

Opgaver:

Matche borgere i praktik/arbejde, behovsanalyse i samarbejde med virksomhedsledelse igennem jobcarving, opkvalificering og undervisning af virksomhedsledelse, undervisning i jobklub, individuelle samtaler med borger, opbygge og vedligeholde virksomhedsnetværk, facilitere gå-hjemmøder & peer-to-peer netværk.

Opgaverne inkluderer at besøge 100 virksomheder på 100 dage vil blive gennemført med henblik på, at udbrede kendskabet til målgruppens ressourcer blandt lokale virksomheder.

PSYKOLOG OG METAKOGNITIV TERAPEUT

Dorthe og Torben

Opgaver:

Individuelle samtaler: Samtalerne tager udgangspunkt i de udfordringer, borgeren har set i forhold til en tilknytning eller tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Mestringsstrategier: Undervisning med henblik på at borgerne får indsigt og viden om deres psykiske lidelse, undervisning i kommunikationstræning og problemløsning med henblik på at styrke borgerens egen forståelse, lidelsens symptomer, øget evne til at tackle livet og mindske risiko for tilbagefald.

Mindfulness: Træning og værktøjer til at være til stede og minimere stress, angst og bekymringer med henblik på et højere mentalt velvære.

Metakogntiv undervisning:  Omstrukturere begrænsede overbevisninger om borgerens eget værd samt aktuelle problematikker.

NADA

Malene Sofie Højland

Opgaver:

Understøtter og supplerer det psykoterapeutiske arbejde. Særligt virksomt ved angst, søvnløshed, abstinenser, stoftrang og anspændthed.