Matilde Ploug Sandersen

Jeg har en bachelor i Uddannelsesvidenskab og en kandidat i Pædagogik. På min uddannelse har jeg oparbejdet en bred viden om uddannelsessystemet og de forskellige muligheder, dette tilbyder samt en solid viden om pædagogiske teorier og metoder.

Jeg brænder for at gøre en forskel for udsatte unge, så de (gen)finder troen og viljen på sig selv. Gennem en anerkendende tilgang, der tager udgangspunkt i den enkeltes persons muligheder og potentiale, har jeg erfaret - qua mine jobs med borgere med psykiske og fysiske udfordringer, at jeg evner at opbygge en tillidsfuld relation, hvor gensidig respekt og udvikling er i fokus.

Jeg motiveres af at have nærkontakten til borgerne men samtidig understøtte projektudviklingen, så de indsatser, der skaber værdi for borgernes trivsel og udvikling, iværksættes og fastholdes.