Målsætninger


KeepGoing STU's mål er:

  • At ruste de unge til en bedre forståelse og aktivt at være en del af samfundet
  • At udvikle de unges kompetencer til at bo i egen bolig og forståelse af egen økonomi
  • At styrke dem til at indgå i sociale relationer og samarbejde
  • At hjælpe dem til at finde og opretholde fritidsinteresser der kan gøre fritiden aktiv og meningsfuld
  • At udvikle deres faglige kompetencer
  • At ruste dem til voksenlivet gennem et uddannelsesforløb der sigter mod progression i den enkeltes udvikling
  • At give de unge arbejdserfaring og opkvalificering gennem praktikker på arbejdsmarkedet
  • At afklare dem ift. uddannelse, beskæftigelse og job efter STU