Målgruppe

Målgruppen for projektet er borgere med psykisk sygdom/sindslidelser, og da dette er et bredt spektrum, hvor indsatsen må tage udgangspunkt i borgernes udfordringer for at sikre en vellykket vej tilbage til arbejdsmarkedet, har vi valgt at inddele målgruppen i undermålgrupper i forhold til lettere og sværere udfordringer i henhold til den nedenstående definition 

MÅLGRUPPE #1

Lettere psykisk syge/sindslidende: Der skal være tale om lægeligt mistænkt let psykisk sygdom - eksempelvis stress, OCD, personlighedsforstyrrelser, lettere depression.

MÅLGRUPPE #2

Sværere psykisk syge/sindslidende: Der skal være tale om lægeligt konstaterede diagnoser, som kræver psykiatrisk behandling, og som bevirker, at borgeren ikke fungerer uden massiv støtte. Diagnoser kan bl.a. være: Svær depression, skizoide diagnoser, svær angst, borderline, PTSD, svær OCD.

Succeskriterier

Vores succeskriterier er opstillet efter vores målsætning om at få reintegreret borgere med psykisk sygdom og sindslidelser på arbejdsmarkedet. Se succeskriterierne herunder. Her på hjemmesiden kan I løbende følge med i, hvordan succeskriterierne indfries.

MÅLGRUPPE #1

Borgerne med lettere psykisk sygdom/sindslidelse vil 95 % bliver matchet i praktik og 80 % i arbejde.

MÅLGRUPPE #2

Borgerne med svære psykisk sygdom/sindslidelse vil 85 % bliver matchet i praktik og 70 % i arbejde.