KeepWorking - kompetence- og udviklingsforløb med job/uddannelsesfokus §91

Målgruppe

 • Psykisk sårbare, kandidater med diagnoser som borderline, paranoid-skizofren, skizotypisk sindslidelse mm., kandidater med udadreagerende adfærd, kriminalitetstruede, kriminelle, misbrugere, autister mv., der har behov for en skånsom, længerevarende og særlig indsats

Formålet

Formålet med indsatsen kan eksempelvis være:

 • Opnå ressourcer i tilstrækkelig grad til at kunne gennemføre en FGU eller en ungdomsuddannelse
 • Tilbagevenden eller tilknytning til arbejdsmarkedet i ordinært arbejde
 • Etablering af ordinære løntimer (småjob)
 • Udvikling mod fleksjob
 • Løntilskud med henblik på ordinær beskæftigelse

Kandidaten opnår følgende i forløbet

 • Øget personlige og sociale kompetencer
 • Øget selvværd og trivsel
 • Redskaber til at mestre eget liv
 • Bedre fysisk og psykisk tilstand
 • Retning i forhold til arbejdsliv
 • Færdigheder i at anvende Jobnet herunder Min Plan
 • Udarbejde Jobnet CV samt kompetence CV

 

Gratis frokost på alle mødedage (kun i Roskilde)

Individuelt forløb

 • Samtaler med fast Jobcoach/ uddannelsescoach
 • Samtaler med socialrådgiver
 • NADA
 • Støtte til diverse møder, forskellige instanser, misbrugscenter, psykiatri mv. ved behov

Gruppeforløb

 • Jobklub - herunder Jobnet CV, mini-disc profil, ABC jobstrategi, kompetence CV og Min Plan
 • Psykoedukation/ mestringsstrategi
 • Metakognitive strategier
 • AART 
 • Dialoggruppe
 • Virksomhedsbesøg
 • Motion og sundhed/ mental motivation

Linjer (kun i Roskilde)

 • Køkken, sundhed, rengøring og motion