KeepWorking                             kompetence- og udviklingsforløb med job/uddannelsesfokus §91

Målgruppe

 • Psykisk sårbare borgere, borgere med diagnoser som borderline, paranoid-skizofren, skizotypisk sindslidelse mm., borgere med udadreagerende adfærd, kriminalitetstruede borgere, kriminelle, misbrugere, autister mv., der har behov for en skånsom, længerevarende og særlig indsats
 • Borgere der har brug for nyorientering i forhold til job på grund af helbredsmæssige skånebehov
 • Borgere med behov for en særlig tværfaglig indsats og udvikling af arbejdsevnen
 • Borgere med langvarig ledighed der har brug for en særlig håndholdt virksomhedsrettet indsats

Formålet

Formålet med indsatsen kan eksempelvis være:

 • Borgeren opnår ressourcer i tilstrækkelig grad til at kunne gennemføre en FGU eller en ungdomsuddannelse
 • Tilbagevenden eller tilknytning til arbejdsmarkedet i ordinært arbejde
 • Etablering af ordinære løntimer (småjob)
 • Udvikling mod fleksjob
 • Løntilskud med henblik på ordinær beskæftigelse
 • Vurdering og afklaring af arbejdsevnen

Borgeren opnår følgende i forløbet

 • Øget personlige og sociale kompetencer
 • Øget selvværd og trivsel
 • Redskaber til at mestre eget liv
 • Bedre fysisk og psykisk tilstand
 • Retning i forhold til arbejdsliv
 • En samlet vurdering af funktions- og arbejdsevne efter aftale med Jobcenter
 • Færdigheder i at anvende Jobnet herunder Min Plan
 • Udarbejde Jobnet CV samt kompetence CV

80% aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og unge på uddannelseshjælp afsluttes til job, mulighed for job via virksomhedspraktik eller uddannelse.  

Gratis frokost på alle mødedage

Indhold i forløb 

Individuelt forløb

 • NADA
 • Samtaler med fast Jobcoach
 • Samtaler med socialrådgiver
 • Støtte til diverse møder, forskellige instanser, misbrugscenter, psykiatri mv. ved behov

Gruppeforløb

Jobklub - herunder Jobnet CV, mini-disc profil, ABC jobstrategi, kompetence CV og Min Plan

 • Psykoedukation/ mestringsstrategi
 • Metakognitive strategier
 • AART og dialoggruppe
 • Virksomhedsbesøg
 • Motion og sundhed/ mental motivation

Værkstedslinjer:
-det er muligt at være tilknyttet flere linjer gennem ugen

 • Hotel, turisme og service: Her arbejde med flere områder indenfor hotel- og serviceområdet.
  Foregår på vores Hotel og Restaurant på Odden.

  Auto-, træ-, cykel- og metalværksted: Reparation af cykler, knallerter, trailere og biler. Træværkstedet omfatter forståelse og brug af forskelligt værktøj til fremstilling af forskellige ting i træ, høvle, male mv.

  Køkken & ernæring: madlavning, rengøring, indkøb, madplaner, ernæringslære, hygiejnebevis, sundhed - undervisning ud fra sundhedsstyrelsens anbefalinger om sund kost, mad for fattigrøve mv.

  Motion og sundhed/mental motivation: Fælles træning og individuel træning i Go2fitness. Herunder oplæg om hvordan man holder kroppen og sindet sundt.

  Lager og logistik: Optælling, bestilling af nye varer og lagerstyring på KeepGoings cykelværksted.