KeepWorking tilbyder

Vejen til beskæftigelse

 • KeepGoing har udviklet et beskæftigelsesrettet koncept kaldet KeepWorking. Det er en helhedsorienteret indsats for borgere der kan betragtes som værende længere væk fra arbejdsmarkedet. 
 • Det tilrettelægges som en "før praktik", der har til formål at opkvalificere og vejlede borgere til at kunne gennemføre ordinær virksomhedspraktik, opstart/ gennemførelse af uddannelse samt beskæftigelse med succes.
 • Projektet er skabt ud fra, at mange borgere ikke har været i beskæftigelse eller uddannelse i en længere periode, hvorfor det kan være en stor omvæltning at starte i en ordinær virksomhedspraktik eller anden aktivitet.
 • KeepWorkings mission er, at borgerne vil opnå en mere succesfuld virksomhedspraktik eller ordinær ansættelse, når de har gennemført forløbet hos KeepWorking forinden.
 • Det er hensigten, at projektet skal tilgodese borgerens potentiale og muligheder for progression, så der hele tiden evalueres på, hvor der kan udvikles, og hvor funktionsniveauet kan øges hos den enkelte.
 • Vi kan imødekomme alles behov, udfordringer samt niveau og derved kunne sammensætte en arbejdsuge for den enkelte, der fordrer lige dele stabilitet, struktur, progression og udfordringer.
 • Der vil være mulighed for fremmøde hver dag jf. job- og uddannelsesplan.

Vi tilbyder kommunen:

 • Funktionsbeskrivelse, arbejdsevnevurdering samt progressionsrapport
 • Beskrivelse af uddannelses- samt beskæftigelsesmål
 • Beskrivelse af mødestabilitet
 • Ressourceforløb

Hvad opnår borgeren:

 • Vejledning og opkvalificering
 • Personlig udvikling samt motivation
 • Træning i mødestabilitet
 • Individuelle samtaler efter behov
 • Opbygge sociale relationer
 • Beskrivelse af fremtidige uddannelsesmål/ beskæftigelsesmål
 • Afhentning i hjemmet ved behov

Hvad indeholder projektet:

 • Fælles madlavning(frokost) og indkøb/ økonomisk rådgivning i indkøb
 • Krea, træ, beauty og cykelværksted
 • Jobklub, dialoggruppe, AART, psykoedukation/psykologpakke

Vi tilstræber at tilgodese borgernes interesser, hvorfor nye tiltag/ opgaver etableres løbende.

KeepWorking har fokus på:

 • Arbejdsmiljø
 • Hensynet til den enkelte borger
 • Indholdsrig og relevant hverdag
 • Følelsen af ansvar
 • At borgerne er en del af et betydningsfuldt og udviklende projekt
 • Den gode relation

Hvorfor KeepWorking:

Vi arbejder ud fra den overbevisning, at borgerne kan, hvad de vil, og vi vil med den rette støtte, relation samt motivation være medvirkende til, at borgeren får mål og værdigrundlag for fremtiden. KeepWorking vil have fokus på at skabe den rette motivation, så borgerne reflekterer over fremtiden, tager ejerskab herfor og ønsker en forandring og ændret værdigrundlag, så arbejdsidentitet kan skabes.

Vi følger borgerne hele vejen - fra ledighed til afklaring, uddannelse og/eller job.

Projektet er et tilbud jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §32.

Kontakt

KeepGoing ApS

Tlf. 5315 6130
Mail: mitzi@keepgoing.dk

Lokation

KeepGoing:
Solsikkemarken 35,
2680 Solrød Strand
KeepWorking og KeepGoing STU:
Industrivej 3C, 1. sal
4000 Roskilde
Cvr nr: 39174049

Anden info

Find os på: Facebook

Se vores nye forløb Hånd i Hånd - målrettet borgere visiteret til fleksjob