KeepWorking-                            brancherettet udviklingsforløb §91

Socialøkonomisk cirkulær cykelprojekt
i samarbejde med 
The BikeBuddies, Coro Co-lab Roskilde, ARGO, RUC og ZBC m.fl.  

Projektet vil revolutionere genbrug af cykler i Danmark og sætte standarden for en ny og innovativ cirkulær cykeløkonomi. Dette realiseres ved at etablere partnerskaber med fokus på genbrug af cykler og social gevinst.

Vi har en tre-delt værdikæde med tre forskellige hovedfunktioner, som tilsammen udgør den cirkulære cykeløkonomi:

1. Genbrugsguldet indsamles gennem affaldssorteringsselskabet ARGO

2. Cyklerne repareres og klargøres af bl.a. udsatte unge i et særligt forløb i KeepGoing

3. Cyklerne sælges gennem partnerskaber med vidensinstitutioner - bl.a. Zealand og RUC.

KeepGoing's rolle er at facilitere og varetage forløb for udsatte unge, hvor borgeren bliver klædt på til at komme i arbejde eller få en uddannelse. Den unge vil indgå i et forløb på KeepGoing's cykelværksted, hvor borgeren opkvalificeres til at kunne udføre cykelklargøring og reparationer.
Det kan være alt lige fra at rengøre og putte et klistermærke på cyklen, til at lære hvordan man skifter eller justerer et gear.

Omfanget og sværhedsgraden af de opgaver, der vil være i forbindelse med projektet spænder bredt. Projektet vil bestå af mange forskellige arbejdsopgaver med varierende kompetenceniveau, og derfor kan det favne bredt om udsatte unge, der har forskellige forudsætninger.

Projektet vil både kunne ansætte udsatte borgere selv, såvel som indgå partnerskaber med cykelsmede, automekanikere, håndværkere, tømrer, malere mv. om at udplacere udsatte borgere efter endt forløb.
Efter endt forløb kan borgerne få et fysisk bevis for bestået forløb og en cykel. 

Målgruppe:
Aktivitetsparate, uddannelsesparate, fleksjobbere og langtidsledige med ønske om job som cykelsmed, håndværker eller andre praktisk anlagte funktioner. 

Jobrettet og individuelt tilrettelagt forløb tilknyttet Jobcoach med udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer samt virksomhedsplacering i praktik, ordinær job, fleksjob, småjob/lønnede timer.

Mulighed for tre mødedage om ugen:

  • Faglig opkvalificering på cykelværksted
  • Fast Jobcoach der motiverer & fastholder
  • AART med fokus på social dannelse
  • Psykoedukation/mestringsstrategi - identificering & mestring af egne udfordringer
  • Jobklub med fokus på CV & jobsøgning
  • Virksomhedsplacering igennem branchenetværk
  • Sund frokost på alle mødedage


Opfølgning og fastholdelse

Afsluttende status på forløbet