KeepGoing STU


STU forløbet er målrettet unge borgere med sociale udfordringer, psykiske diagnoser, der har været eller er i kriminalitet, problemer med misbrug eller andre udfordringer.

STU forløbet inkluderer et før-praktiksted, et §32 tilbud. Det fungerer som afklaringssted og aktivitetstilbud, hvor KeepGoing igennem en tæt kontakt og  anerkendende tilgang, arbejder mod progression for den enkelte i værkstedet. 

Forløbet støtter samtidig borgerne til at komme til møder med psykolog og andre eksterne instanser. KeepGoing hjælper med lektier, motiverer, har fokus på ernæring gennem vores køkken, etablerer ordinære praktikker mv.

De ansatte er uddannet indenfor mange forskellige fagområder som lærer. slagter, tjener, negletekniker mv., og samtidig har vi socialrådgivere, mentorer og coaches. Alle har massiv erfaring med det individuelle menneske samt en bred pædagogisk erfaring. Der er desuden  to socialrådgivere i medarbejderstaben, der kan hjælpe med at bygge bro mellem kommune og STU-elev. De hjælper den unge borger når denne skal afklares i retning mod beskæftigelse og/eller uddannelse. De kan også:

  • Lave afklarende beskrivelser

  • Udarbejde den forberedende del til rehabiliteringsteamet ved behov

  • Hjælpe med afklaring af skånebehov

  • Udarbejde blanketter ved praktikaftaler mv.

Den tilknyttede psykolog/ psykoterapeut arbejder med misbrugsbehandling, ressourceforløb og jobafklaring. Funderet indenfor den kognitive terapeutiske ramme og mindfulness - men arbejder eklektisk. Der tilbydes undervisning i: Kommunikation, angst, depression, stress, arbejdsværdier, ressourcer, mindfulness, visualiseringsøvelser, målsætning, selvværd og selvtillid, udviklingspsykologi, personlighedsforstyrrelser, arbejds- og livsglæde


Forløbet inkludere en spiseordning, som alle elever, borgere og ansatte deltager i. Spiseordningen omfatter frokost samt en sodavand. Der vil være kaffe og te i pauserne.

KeepGoinghar stor erfaring med at finde både ordinære arbejdspladser og virksomhedspraktikker, opstart af uddannelse, støtte i igangværende STU og job med løntilskud til unge mennesker og har stor succes hermed. Vi har et bredt netværk og kan finde praktikpladser, der passer til den individuelles behov.

Kontakt

KeepGoing ApS

Tlf. 5315 6130
Mail: mitzi@keepgoing.dk

Lokation

KeepGoing:
Solsikkemarken 35,
2680 Solrød Strand
KeepWorking og KeepGoing STU:
Industrivej 3, 1. sal
4000 Roskilde
Cvr nr: 39174049

Anden info

Find os på: Facebook

Se vores nye forløb Hånd i Hånd - jobmatch jf. §70, målrettet borgere visiteret til fleksjob