KeepGoing STU


Vi har baggrund i en mentorvirksomhed, hovedsageligt for unge borgerne, der har været langt væk fra job eller uddannelse, og som vi hjælper samt støtter i udfordringerne hen mod disse overordnede mål. Målgruppen er borgere, der har været eller er i kriminalitet, har sociale udfordringer, misbrug, ADHD, psykiske diagnoser eller andre udfordringer.

Derudover driver vi et før-praktiksted, et §32 tilbud, der fungerer som afklaringssted og aktivitetstilbud, hvor vi gennem tæt kontakt og en anerkendende tilgang, arbejder mod progression for den enkelte i værksteder, der tilpasses individuelt. Vi støtter samtidig borgerne til at komme til møder med psykolog og andre eksterne instanser. Vi hjælper med lektier, motiverer, har fokus på ernæring gennem vores køkken, etablerer ordinære praktikker mv.

De ansatte er uddannet indenfor mange forskellige fagområder som akademiker, slagter, tjener, negletekniker mv., og samtidig har vi socialrådgivere, mentorer og coaches. Alle har massiv erfaring med det individuelle menneske samt en bred pædagogisk erfaring.

OCN

Som validering af den læring eleverne modtager hos os, vil vi bruge OCN-metoden, der er et redskab til synliggørelse af de uformelle kompetencer og færdigheder, som eleverne udvikler i STU-forløbet. Det handler om at kunne dokumentere læring i små skridt og ende ud med et læringsbevis, der blandt andet kan bruges, når den unge skal i virksomhedspraktik eller lignende. Formen er mere standardiseret og nemmere at læse for virksomheden, end en pædagogisk vurdering kan være.

Det kan samtidig give selvværd og indsigt i egen læring. Pointsystemet er bygget op omkring tre niveauer: kendskab, kundskab og mestring med fokus på det eleverne kan og ikke på deres manglende kunnen. Derfor kan det også fungere som en motivationsfaktor.

Socialrådgivning

I KeepGoing STU har vi to socialrådgivere i medarbejderstaben, der kan hjælpe med at bygge bro mellem kommune og STU-elev, og som er superskarpe, når den unge skal afklares i retning mod beskæftigelse og/eller uddannelse. De kan også:

  • Lave afklarende beskrivelser

  • Udarbejde den forberedende del til rehabiliteringsteamet ved behov

  • Hjælpe med afklaring af skånebehov

  • Udarbejde blanketter ved praktikaftaler mv.

Formål

I Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særligt behov står der:

"Formålet med ungdomsuddannelsen er, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse."


Spiseordning

SpiseordningKeepGoing har en obligatorisk spiseordning, som alle elever og ansatte deltager i. Spiseordningen omfatter frokost samt en sodavand. Der vil være kaffe og te i pauserne.

Samarbejdspartnere

Vi har stor erfaring med at finde både ordinære arbejdspladser og virksomhedspraktikker, opstart af uddannelse, støtte i igangværende STU og job med løntilskud til unge mennesker og har stor succes hermed. Vi har et bredt netværk og kan finde praktikpladser, der passer til den individuelles behov.

Kontakt

KeepGoing ApS

Tlf. 5315 6130
Mail: mitzi@keepgoing.dk

Lokation

KeepGoing:
Solsikkemarken 35,
2680 Solrød Strand
KeepWorking og KeepGoing STU:
Industrivej 3, 1. sal
4000 Roskilde
Cvr nr: 39174049

Anden info

Vi støtter også unge uden for Danmark:
Erhvervspartner 2018 hos BØRNEfonden

Find os på:
Facebook