Jeanette Dose Hansen

Jeg er uddannet socialrådgiver og har bred erfaring indenfor flere sociale områder.
Herunder beskæftigelse, misbrugsområdet samt kriminalforsorgen. 

Jeg er desuden uddannet social og sundhedshjælper samt narrativ misbrugsbehandler. 

I mit arbejde som socialrådgiver har jeg arbejdet med borgere fra flere målgrupper, der har haft forskellige udfordringer som manglende tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsesområdet, misbrug, psykiatriske diagnoser, lavt selvværd eller kriminalitet.

I det sociale arbejde har jeg blandt andet fokus på, hvad det enkeltes menneskes fortælling er, samt hvad der ligger til grund for dennes valg i livet.
Jeg har fokus på, at jeg sammen med det enkelte menneske skal være undersøgende på dennes ressourcer, og hvordan det enkelte menneske kan drage optimal nytte af sine ressourcer i forhold til samfundets normer og rammer.