Individuelt uddannelses/job- og udviklingsforløb §91

Job eller uddannelsesrettet og individuelt tilrettelagt forløb tilknyttet Job- og uddannelsescoach med udgangspunkt i den enkelte kandidats ressourcer

  • Udarbejdelse af CV til Jobnet
  • Afklaring af kompetencer, (gen)opdagelse af ressourcer og udarbejdelse af mini-disc profil 
  • ABC jobstrategi
  • Individuel gennemgang eller udarbejdelse af CV, motiveret ansøgning 
  • Mulighed for udarbejdelse af personlig introduktionsvideo til ansøgninger & sociale medier samt nyt vellignende foto til CV
  • Støtte til diverse møder, forskellige instanser, misbrugscenter, psykiatri, transporttræning mv. ved behov
  • Virksomhedsplacering i praktik, job, fleksjob, småjob/lønnede timer, uddannelse
  • Opfølgning og fastholdelse
  • Status, praktikevaluering, beskrivelse af erhvervsevne, socialfaglig vurdering mm.