Individuelt job- og udviklingsforløb §91

Jobrettet og individuelt tilrettelagt forløb tilknyttet Jobcoach med udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer

 • Udarbejdelse af CV til Jobnet
 • Afklaring af kompetencer, (gen)opdagelse af ressourcer og udarbejdelse af mini-disc profil 
 • ABC jobstrategi
 • Individuel gennemgang eller udarbejdelse af CV, motiveret ansøgning 
 • Mulighed for udarbejdelse af personlig introduktionsvideo til ansøgninger & sociale medier samt nyt vellignende foto til CV
 • Virksomhedsplacering i praktik, job, fleksjob, småjob/lønnede timer
 • Opfølgning og fastholdelse
 • Støtte til diverse møder, forskellige instanser, misbrugscenter, psykiatri mv. ved behov
 • Der kan tilkøbes kørselsmentor §167, såfremt borger skal hentes/bringes til møder
 • Ved ønske:
  Status, praktikevaluering, beskrivelse af erhvervsevne, socialfaglig vurdering mm.

80% aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og unge på uddannelseshjælp afsluttes til job, mulighed for job via virksomhedspraktik eller uddannelse.