Støtte jf. Serviceloven

Målgruppen

 • Psykisk sårbare, nedsat psykisk funktionsevne og/eller sociale problemer, kandidater med diagnoser som borderline, paranoid-skizofren, skizotypisk sindslidelse, misbrugere, autister, kandidater med angst- og stressproblematikker mv.
 • Personer der har brug for betydelig bostøtte

Mentortilbud kombineret med socialpædagogisk bistand

Når Serviceloven og Beskæftigelsesloven med fordel kan spille sammen

For kandidater med særligt sammensatte komplekse problemstillinger kan der med fordel udarbejdes en samlet plan for den individuelle støtte.

Dette kan sikre, at kandidaten oplever et løft hele vejen omkring sig og særligt den beskæftigelsesrettet indsats styrkes markant.

Servicelovens §52, stk. 3, nr. 6

KeepGoing tilbyder kontaktpersonsforløb for unge i alderen 6 - 23 år.

Tilbuddet tilpasses barnet/ den unges behov afhængig af hvilken foranstaltning og indsats, der vurderes nødvendigt for den enkeltes fremadrettede trivsel.

Vi arbejder ud fra tankegangen/ principperne i ICS-trekanten hvor vi har fokus på hele barnet/ den unge. Vi arbejder derfor også med familiedynamikken men igennem samtaler med barnet.

Indsatserne kan eksempelvis være

 • Støtte barnet/ den unge i at passe igangværende skolegang- eller motivere og fastholde i at genoptage skolegang/uddannelse (morgenvækning, transportstøtte, lektiehjælp mm.)
 • Råd og vejledning i forhold til uddannelse, arbejde eller fritidsliv
 • Støtte barnet/ den unge i at være opsøgende, påbegynde og deltage i positive fællesskaber såsom sport, interesseorganisationer, fritidsjob mm.
 • Støtte i deltagelse ved møder med eksempelvis forvaltning, kriminalforsorgen, lægebesøg etc.
 • Voksenstøtte på det personlige og fortrolige plan (voksenven)
 • Støtte barnet/ den unge i samtalen med forældre samt familiedynamikken med fokus på barnet/ den unge
 • Mentor og positiv rollemodel for unge kriminelle
 • Efterværn

Servicelovens §82a

Individuel socialpædagogisk støtte 

 • ADL træning, struktur på dagligdagen, fastholdelse af arbejde, uddannelse eller anden aktivitet, svære tanker, omsorg, støtte til boligsøgning, økonomi, udvikling af færdigheder mv.
 • NADA

Gruppebaseret undervisning

Gruppebaseret hjælp, omsorg eller støtte samt gruppebaseret optræning og hjælp til udvikling af færdigheder i form af:

 • Psykoedukation, mestrings- og metakognitivforløb v. psykolog
 • AART (Sociale færdigheder, moralsk ræsonnement, følelses- og vredesregulering) v. certificeret AART instruktør

Mulighed for samtaler med:

 • Misbrugskonsulent
 • Metakognitiv konsulent
 • Psykolog
 • Certificeret AART instruktør

Servicelovens §82b

Individuel socialpædagogisk støtte (1 gang ugentligt)

 • ADL træning, struktur på dagligdagen, fastholdelse af arbejde, uddannelse eller anden aktivitet, svære tanker, omsorg, støtte til boligsøgning, økonomi, udvikling af færdigheder mv.
 • NADA

Mulighed for samtaler med:

 • Misbrugskonsulent
 • Metakognitiv konsulent
 • Psykolog
 • Certificeret AART instruktør

KeepGoing tilbyder ligeledes at levere grundlag for kommunens vurdering af kandidatens behov for fremtidig støtte jf. SEL § 85.

Servicelovens §85

KeepGoing tilbyder socialpædagogisk bistand til unge og voksne, som har en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Vores mission er, at den unge/voksne støttes i at udvikle og vedligeholde personlige færdigheder og bliver selvhjulpen.

KeepGoing arbejder på alle aspekter af kandidatens liv såsom egenomsorg, støtte ift. gennemførelse af behandlinger, sanering af økonomi, sociale aktiviteter, samværstilbud mv.

KeepGoing er en stærk samarbejdspartner i forhold til at sikre bedst muligt samarbejde mellem borger og kommune.