Indhold i projektet

Projektet vil støtte borgeren med:

a) Én fast kontaktperson der agerer støtte i forhold til borgerens samlede udfordringer under hele borgerens forløb

b) Kompetenceudvikling i ét samlet forløb der normalt tilbydes af forskellige aktører

c) Matching i rigtige arbejdsfunktioner på rigtige arbejdspladser via jobcarving.


En gennemgående kontaktperson

Borgerne vil få én gennemgående kontaktperson. Borgerne vil få en fast struktur og støtte i form af kontaktpersonen, som der dannes en tillidsfuld relation med, og som møder borgeren med en tro på dennes ressourcer.

Den faste kontaktperson bliver derved støttepunktet og bindeleddet fra dag et i borgerens forløb. Både i forhold til støtte under kompetenceforløbet, integrering på arbejdsmarkedet såvel som fastholdelse deri. Forløbet vil desuden samle kompetenceudviklingen i én pakke for borgeren, så dennes barrierer på vejen mod arbejdsmarkedet kan identificeres og nedbrydes.

Forandringer projektet vil skabe for borgerne

En velfungerende struktur i hverdagen inkluderer: komme ud af sengen hver morgen, personlig hygiejne, huske at spise tre måltider om dagen, styr på den personlige økonomi og boligforhold. Derved kan fokus holdes rettet mod vejen til arbejdsmarkedet

Selvindsigt i egne udfordringer inkluderer: erkendelse, belysning og bearbejdelse af barrierer samt tilegnelse af nye mestringsstrategier og handlemønstre som vil frigive ressourcer til at kunne indgå på arbejdsmarkedet

Nedbrydelse af isolation og gode rollemodeller inkluderer: oplevelsen af ikke at være alene om/med sin sygdom og at have gode rollemodeller, der kan være med til at belyse vejen tilbage til arbejdsmarkedet

Genopdagelsen af egne ressourcer inkluderer: afdækning af egne kompetencer og hvordan de kan bruges i andre brancher/erhverv, praktisk opkvalificering/ afprøvning i brancher og identificering af egne metaprogrammer

Match i praktik/arbejde inkluderer: hjælp til at udarbejde ansøgninger/ målrettede CV'er til specifikke stillinger, den gode jobsamtale og støtte til at deltage i jobsamtaler

Fastholdelse og integrering på arbejdsmarkedet inkluderer: støtte og vejledning gennem den faste kontaktperson, gå-hjemmøder og peer-to-peer netværket 


Tidslinje over borgerens forløb