Hotel og Restaurant Den Gyldne Hane

KeepGoing ApS har overtaget
Hotel og Restaurant Den Gyldne Hane på Odden den 
1. november 2020

Visionen er at drive hotellet og restauranten ud fra en social mission med social håndtering af overskud, og Direktør og Stifter af KeepGoing ApS og nu ejer af Hotel og Restaurant Den Gyldne Hane, Mitzi Hammersholt, brænder for det sociale felt og tror samtidig på, at alle, på den ene eller anden måde, har noget at tilbyde arbejdsmarkedet. 

Investeringen i Hotel og Restaurant Den Gyldne Hane er derfor også med afsæt i det sociale arbejde, og hotellet drives derfor også som et socialøkonomisk hotel og restaurant, hvor overskuddet primært geninvesteres i projekter, der har til formål at styrke den udsatte målgruppe mod uddannelse/arbejdsmarkedet samt andre sociale formål til gavn for miljø og samfund.

Hotellet drives af fagpersonale, med Hotel Manager Jette Bille Jensen ved "roret" og som almindeligt hotel, restaurant og kursusvirksomhed, samtidig med at det skal forestå opkvalificering af borgere fra de omkringliggende kommuner, der har interesse i jobs og uddannelse indenfor hotel- og restaurantbranchen.

Vi tilbyder ligeledes STU-forløb.
Brancheretninger for opkvalificeringsforløb §91 og STU-elever:

  • Hotel/kontor- administrative opgaver, bestilling af varer, bookning af lokaler/værelser, SoMe indlæg, receptionistopgaver mv.
  • Restaurant - kundebetjening, servering, rydde af og dække borde mv.
  • Køkken - madlavning, opvask, hakke/snitte og bestille varer, budget mv.
  • Rengøring - rengøring af værelser, skifte linned, bestille rengøringsartikler og vande blomster mv.
  • Vicevært/håndværker - vedligehold af indvendige lokaler og inventar, skifte pærer i huset, flytte/fjerne affald, feje udenfor, holde blomster/bede mv.

På "hotelværkstederne" arbejdes der med optræning af arbejdskompetencer og udvikling af arbejdsevnen i et trygt og rummeligt miljø.

Værkstederne bruges tillige til at optræne fremmødestabilitet og sociale færdigheder forud for en virksomhedspraktik eller ansættelse i eksempelvis ordinært job, løntilskud, småjob eller fleksjob.

Afklaring af arbejdsevnen/funktionsniveau
For borgere hvor virksomhedspraktik ikke har været muligt at etablere i forbindelse med behov for en afklaring af arbejdsevnen/funktionsniveau, kan der aftales individuelle afklarings- og udviklingsforløb på Den Gyldne Hane. Borgeren afprøves bredt indenfor områder der er forenelige med borgerens skånehensyn.

Indhold derudover:
I alle forløb kan der tilbydes fast Jobcoach, undervisning i AART/anger management, psykoedukation/mestringsstrategi, Jobklub, anden undervisning, psykolog, metakognitiv terapeut, misbrugskonsulent mv.

Vi stiller garanti for praktiketablering samt lønnede timer/småjob på hotellet, såfremt borger deltager aktivt med interesse i forløbet og derefter praktikken.

Kontakt Mitzi Hammersholt for mere info omkring opkvalificeringsforløb §91 og STU-forløb på mitzi@keepgoing.dk eller mobil 53156130.

Vi glæder os til at byde jer alle velkommen på Hotel og Restaurant Den Gyldne Hane.

Link til Hotel og Restaurant Den Gyldne Hane: 

https://dengyldnehane.dk/ 

Hotel Manager Jette Bille Jensen