Hotel Manager        Sjællands Odde

Job som Hotel Manager

Til vores nye socialøkonomiske hotel på havnen i Sjællands Odde søger vi en Hotel Manager.
Du bliver ansvarlig for den daglige ledelse af et socialøkonomisk hotel samt dets personale.

Lige fra den ultimative kommercielle ansvarlighed for budgetlægning og økonomistyring med Direktøren af KeepGoing ApS til planlægning, organisering og ledelse af alle hotellets tjenester til modtagelse af gæster, deres velbefindende under opholdet samt koordinering af reservationer.

Vigtige egenskaber hos vores nye Hotel Manager

Det forudsættes, at du har et højt drive, sans for god service og ser muligheder, hvor andre ser begrænsninger. Engagement er et af nøgleordene for et hoteljob, da ingen dage er ens, og din multitasking-evner kommer på prøve i en fleksibel arbejdsuge med både weekendvagter og dag/aftenarbejde.
Der er mulighed for gratis overnatning på hotellet i forbindelse med arbejdet efter aftale.

Det falder dig naturligt at pleje relationer og yde god service for gæsterne kombineret med at have et økonomisk overblik og flair, da du ligeledes forventes at kunne holde et strategisk overblik og fokus på at maksimere overskuddet. Derudover skal du fungere som tovholder i beslutningsprocesser og sikre dine ansattes tilfredshed og velbefindende.

Du er opmærksom på detaljerne, er kvalitetsbevidst og er et godt eksempel for personalet. Du leverer service af høj standard, der opfylder gæsternes behov og forventninger.
Du er ofte den, der skal finde en løsning. Derfor skal du have dén menneskelige egenskab, at du hurtigt kan sætte dig ind i nye situationer og danne dig et solidt overblik - og træffe en beslutning.

Det er et stort plus, dog ikke et krav, at du har erfaring i arbejdet med mennesker, der befinder sig i en udsat situation, da de vil indgå i driften.
Samtidig vil det være at foretrække, at du kender til hoteldrift eller lignende.

Arbejdsopgaver

Arbejdsopgaverne kan variere men kan forventes at afdække:

  • Planlægning og organisering af reservationer, restauration, kurser, indkøb og lignende service
  • Promovering og markedsføring af hotellet samt varetage budgetbehandling og hotellets økonomi generelt med Direktøren
  • Personaleledelse
  • Rekruttering, oplæring og vedligeholdelse af de ansattes arbejdsmæssige færdigheder
  • Udarbejdelse af vagtplaner
  • Kundeservice generelt
  • Sikre vedligeholdelse af ejendom og inventar samt løbende korrespondance med håndværkere og renoveringsmedarbejdere
  • Varetage opretholdelsen af hotellets sikkerhed og sikre at alle juridiske aspekter overholdes
  • Forestå jobbet som vært (udlevere nøgler, booke værelser, hjælpe i restaurant, hjælpe ved sygdom/ferie med rengøring, køkken mv.)

Ansøgning og kontakt

Der er tale om en fast stilling under funktionærloven med stor fleksibilitet, egen planlægning af arbejdsdage og tid samt jobløn efter kvalifikationer.
Tiltrædelse hurtigst muligt.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Direktør Mitzi Hammersholt på mail.

Ansøgning samt CV og vellignende foto skal være Direktør Mitzi Hammersholt mitzi@keepgoing.dk i hænde senest søndag den 20. september 2020.