Fadel Juanmiry

  • Født og opvokset i en flygtningelejr i Irak
  • Kom til Danmark i 2006 som kvoteflygtning
  • Tog dansk sprogligeksamen i 2006
  • Blev dansk student i 2008
  • Blev færdig med min bachelor på RUC inden for "Kultur og Sprogmødestudier" i 2013
  • Opstillet til kommunevalg 2013
  • Taler og skriver flydende på fem forskellige sprog herunder dansk, engelsk, kurdisk, farsi og arabisk

Erhvervsmæssigt har jeg i de seneste 7 år beskæftiget mig både som kommunal ungekonsulent og som ekstern støttekontaktperson med udsatte børn, unge og familier med særlige og massive udfordringer. Som ekstern støttekontaktperson og familievejleder har jeg vist, at jeg med grundighed og ansvarlighed formår at sikre at både udsatte børn, unge og familier, via motivationsarbejde, tillidsfuld relation og konkret vejledning trives, udvikles og hjælpes på vej mod en tilværelse i uddannelsessystemet, på arbejdsmarkedet og ikke mindst i lokalforeningslivet.