Et bedre i morgen

Helhedsorienteret håndholdt og virksomhedsrettet forløb med kandidatinddragelse målrettet SDP og JAF 

Målgruppe:

Alle kandidater er velkomne i KeepGoing.
Dette tilbud henvender sig til de kandidater, der af forskellige årsager har været udenfor arbejdsstyrken i en kortere eller længere periode, og som er udfordret på at genindtræde på arbejdsmarkedet.

I KeepGoing arbejder vi ud fra faste strukturer. Det vil sige, at vi ikke målretter undervisningen efter diagnoser, men anerkender, at tilgangen til stoffet kan variere, alt afhængig af hvad kandidaterne har med i bagagen.

Vi tror på, at motivationen og potentialet er iboende i os alle.
Såfremt den er svækket eller dalende på grund af for meget modvind, så opretholdes balancen, når forløbet tilrettelægges individuelt i et samarbejde.

Dette sikrer, at kandidaten tager ejerskab og er med til at præge retningen.
Det er meningsfuldt og derved forstærkes de motiverende mekanismer.

Vores teoretiske grundlag i KeepGoing udspringer først og fremmest af et eksistentialistisk menneskesyn og et holistisk verdenssyn.
Vi har et bredt metodekendskab og fokuserer på tilgange, der er evidensbaseret og progressionsskabende for den enkelte.

Vores forløb er kendetegnet ved en styrkebaseret og ressourceudviklende metode, herunder den Empowerment baseret tilgang kombineret med JobFirst-metoden.
En metode
der bygger på, at progression i større grad opnås, når vedkommende er en del af arbejdsmarkedet eller uddannelsesinstitutionerne parallelt med personlig opkvalificerende fokus.

Fast job- og uddannelsescoach

 • Virksomhedsplacering indenfor 10 uger i praktik med henblik på lønnede timer hurtigst muligt eller tilknytning til uddannelse
 • Opfølgning og fastholdelse
 • Støttende og motiverende samtaler mod job, evt. støtte til diverse møder og instanser mv.
 • Evt. afklaring af erhvervsevne i ordinær praktik med uddybende socialfaglig rapport

NADA-behandling

 • Kan hjælpe mod søvnbesvær, angst, stress, tankemylder/bekymringer, fysisk og
  psykisk uro, koncentrations- og hukommelsesbesvær, udadreagerende adfærd og aggressivitet

Gruppebaseret undervisning

 • Psykoedukation og metakognitive mestringsstrategier v. psykolog
 • AART (sociale færdigheder, moralsk ræsonnement, følelsesregulering) v. certificeret AART instruktør
 • Jobklub

Mulighed for samtaler med

 • Misbrugskonsulent
 • Metakognitiv konsulent
 • Psykolog
 • Økonomisk rådgiver

Skriftligt:

Månedligt fremmødeskema, statusskriv, praktikevaluering, arbejdsevnebeskrivelse og afsluttende socialfaglig rapport

Tilkøb:

Funktionsevnebeskrivelse/ ergonomisk ADL-vurdering i eget hjem udarbejdet af ergoterapeut og socialrådgiver.