Emilie Nathalie Jordan

Jeg er uddannet socialrådgiver og er pt. i gang med en kandidatuddannelse i migration og etniske relationer, som jeg afslutter i juni 2020.

Som socialrådgiver har jeg fire års erfaring indenfor særligt børnefamilieområdet, hvor jeg har arbejdet med udsatte børn og unge samt flygtningefamilier. Mine opgaver har primært bestået i at udarbejde undersøgelser af børns trivsel samt igangsætte og følge op på støtteforanstaltninger.

Herudover har jeg arbejdet med unge og voksne med stof- og/eller alkoholmisbrug. I dette arbejde har mine primære opgaver bestået i at udarbejde behandlingsplan med borgeren samt visitere til og følge op på dag- og døgnbehandlingsindsatser.

Jeg er optaget af de mange kulturmøder indenfor socialt arbejde som en konsekvens af den stigende internationale migration. Jeg tror på, at alle mennesker besidder unikke ressourcer som, hvis de mødes med anerkendelse og forståelse for deres baggrund, styrker og udfordringer, bedre kan udvikles og tages i brug i deres (re)integration på arbejdsmarkedet.