Bonnie Nymann

Respekt, ligeværdighed og anerkendelse er nøgleord for mit møde med mennesker, og jeg er optaget af, i fællesskab og i samarbejde, at holde fokus på ressourcer og veje til meningsgivende delmål og mål for den enkelte.

Jeg er uddannet socialrådgiver og har siden 2008 mødt og samarbejdet med mennesker, der var helbredsmæssigt udfordrede - primært psykisk sårbare, dobbeltdiagnosticerede og afsonere. Både på beskæftigelsesområdet, i kriminalforsorgen og i psykiatrien.

Tidligere, og inden jeg besluttede mig for at blive socialrådgiver, har jeg blandt andet arbejdet med marketing, i IT- og Telebranchen og i servicefunktioner i turist- og hotelbranchen samt detailhandlen.