Anita Orfelt

Jeg er uddannet skolelærer og coach. Jeg har erfaring med børn og unge som har massive kognitive, psykiske/psykiatriske udfordringer. 

I min tid som skolelærer gennem 18 år, var jeg klasselærer for en specialklasse. Eleverne var karaktiseret med eksempelvis generelle indlæringsvanskeligheder, omsorgssvigt, ADHD og autisme. Eleverne var i aldersgruppen 10 til 16 år. 

Jeg har endvidere erfaring fra ansættelse på et opholdssted, hvor målgruppen var unge i alderen 15-22 år, med massive udfordringer såsom, kriminalitet, dobbeltdiagnoser, borderline m.m.

Jeg har erfaring med at arbejde kognitivt og har tidligere arbejdet med metoden KRAP=Kognitive ressourcefokuseret anerkendende pædagogik.

Min coachuddannelse har givet mig værktøjer til at arbejde motiverende og anerkendende med mennesker. Jeg ser altid muligheder fremfor begrænsninger. Min filosofi er, at der er  plads til alle, og at alle mennesker er lige værdifulde. 

Jeg ser arbejdet som mentor og STU-underviser, som en mulighed for at flytte borgeren gennem en autentisk og tryg relation og som en mulighed for at opnå udvikling, selvforståelse og progression i forhold til re-/integration på arbejdsmarkedet.